Zorgverzekering voor minima

Home > Inwoners > Zorgverzekering voor minima

Zorgverzekering voor minima

 • Wat is het?

  De gemeente wil er voor zorgen dat inwoners die structureel een laag inkomen hebben zich goed kunnen verzekeren tegen zorgkosten. Voor die doelgroep is het mogelijk deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente. Het zogenaamde “VGZ GemeentePakket” biedt een uitgebreide dekking voor de meeste zorgkosten.

  Wie kan deelnemen?

  Het VGZ GemeentePakket wordt aangeboden aan inwoners met een inkomen tot 115% van de geldende bijstandsnorm én die ook geen vermogen hebben dat hoger is dan de vermogensgrens in de bijstand.

  Niet tot de minima behoren inwoners die een beroep kunnen doen op tijdelijke overheidsregelingen (bijv. Tozo) en inwoners die een opleiding volgen waarvoor zij vanuit de overheid geld ontvangen (bijv. Studiefinanciering).

 • Hoe werkt het?

  Waar vind ik de bijstandsnormen?

  De bijstandsnormen en vermogensgrenzen staan op het “Inlegvel” dat bij de folder “Ken uw rechten” hoort. Deze informatie kunt u hieronder (door te klikken op "openbare documenten'') raadplegen of downloaden.

  Vergelijk uw maandelijks netto inkomen inclusief vakantietoeslag met de voor u geldende bijstandsnormen bij 115%. Kijk ook of u niet boven de vermogensgrens uitkomt.

  Wat biedt het VGZ GemeentePakket?

  • uitgebreide dekking, inclusief tandartskosten;
  • vergoedingen voor veel voorkomende zorgkosten;
  • een lagere premie door compensatie via de gemeente;
  • het eigen risico kan volledig meeverzekerd worden;
  • opzegservice.
 • Wat moet ik doen?

  Compensatie in de premie

  Op grond van de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) kan de gemeente inwoners, die tot de minima behoren en recht hebben op deelname aan de collectieve zorgverzekering,  compenseren voor hun zorgkosten. De gemeente draagt dan bij in de premie voor het VGZ GemeentePakket.

  Keuze uit twee polissen

  Het is mogelijk om een keuze te maken tussen twee polissen:

  • polis zonder verzekering van het eigen risico, met € 30 premiecompensatie
  • polis waarbij het eigen risico wordt meeverzekerd, met € 43 premiecompensatie

  U betaalt minder premie voor het VGZ GemeentePakket omdat de verzekeraar de compensatie vanuit de gemeente direct in mindering heeft gebracht op uw maandelijks premie.

  Een betalingsachterstand?

  Hebt u een betalingsachterstand voor de premie bij uw huidige verzekeraar? Dan is overstappen niet altijd mogelijk. Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met uw huidige verzekeraar alvorens zich aan te melden voor het VGZ GemeentePakket.

 • Wat heb ik nodig?

  Digitaal aanmelden via VGZ

  Vanaf 1 december 2020 kunt u zich digitaal aanmelden voor deelname aan het VGZ GemeentePakket 2021.

  U kunt met vragen terecht bij het Zorgloket van de gemeente of bij het Advies en Informatiepunt Boxmeer (AIB) in de Weijer.

 • Openbare documenten