Stimuleringslening verenigingsgebouwen

Home > Inwoners > Stimuleringslening verenigingsgebouwen

Stimuleringslening verenigingsgebouwen

 • Wat is het?

  Deze regeling biedt besturen van een verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk mogelijkheden om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te bekostigen!

 • Hoe werkt het?

  Voor wie?
  Het bestuur van een vereniging of stichting zonder winstoogmerk met een maatschappelijk belang, die (volledig) eigenaar is van een gebouw in de gemeente Sint Anthonis.

  Locatie gebouw
  In gemeente Sint Anthonis.

  Lening
  Er kan een hypothecaire lening worden afgesloten van minimaal € 5.000,- en maximaal: € 50.000,-

  De lening wordt verstrekt als bouwkrediet (dus uitbetaling op basis van facturen).

  Duurzaamheidsmaatregelen (artikel 6)

  Voor een stimuleringslening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende duurzaamheidsmaatregelen, aan te brengen in of aan een bestaand gebouw, bijvoorbeeld:

  • Zonnepanelen met een geïnstalleerd vermogen van ten minste 2000 WattPiek (dit zijn bijv. 8 panelen van 250 Wattpiek of 10 panelen van 200 Wattpiek);
  • Zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals blijkt uit het zonne-keurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;
  • Koelingsinstallaties consumptiegoederen hoger of gelijk aan klasse A;
  • Vloerisolatie/bodemisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;
  • Dakisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;
  • ‘Groendak’; het dakoppervlak dat beplant wordt bedraagt minimaal 8 m2;
  • Spouwmuur- en na-isolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 1,1 m2K/W;
  • Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;
  • HR++ glas met een warmtegeleiding van minder dan U =1,2 W/m2 K;
  • Micro-wkk of HRe-ketel met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%;
  • Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water), bestemd als hoofd- of basisverwarming van een woning en niet primair gericht op actieve koeling of verwarming van tapwater. De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel. Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten;
  • Accusysteem voor energieopslag (v.b. Tesla accu);
  • Led-verlichting (LED lampen, LED trafa’s, LED dimmers incl LED veldlichtmasten);
  • Infrarood panelen voor verwarming
  • Grijswatersysteem;
  • Warmteterugwinning (WTW) voor douches en douchebakken. WTW uit afvalwater met een rendement van ten minste 50% resp. uit ventilatielucht met een rendement van ten minste 90%.

  Levensloopbestendigheidsmaatregelen (artikel 7)

  Voor een stimuleringslening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende levensloopsbestendigheidsmaatregelen, aan te brengen volgens het Woonkeur rollator- en/of rolstoelgeschikt in of aan bestaande woningen, bijvoorbeeld:

  Maatregelen die het gebouw van buiten minimaal rollator toegankelijk maken, zoals helling of traplift buitenshuis van straatniveau naar de voordeur;

  Aanbrengen (rolstoel) lift;

  Aangepast toilet;

  Aangepaste douche gelegenheid;

  Verwijderen drempels en/of aanschaf drempelhulp;

  Vergroten deurbreedte: minimaal 900 mm;

  Vergroten van verkeersruimten waardoor deze voor rollator en/of rolstoel toegankelijk en bruikbaar wordt;

  Domotica: automatische interactie tussen diverse apparatuur zoals waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken daarvan, automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan.

  Termijnen

  Zie verordening Artikel 9.

  Binnen 4 weken ontvangstbevestiging.

  Als niet compleet, stellen wij aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen 4 weken te completeren.

  Binnen 8 weken na ontvangst dan wel compleet worden daarvan neemt het college een beslissing en deelt die mede.

  Rente

  Voor een hypothecaire lening zijn deze rentepercentages 1,4% en 0,9%. Bij een hypothecaire lening moet bij de notaris € 850,- eenmalig aan SVn worden betaald. De kosten hiervoor mogen meegenomen worden in de lening.

  Uitvoering en kredietcheck
  Er wordt vanuit de gemeente een toekenningsbrief afgegeven. Met deze toekenningsbrief kan de aanvrager naar de SVn voor kredietbeoordeling en definitieve toekenning. De uitvoering wordt door gedaan door SVn. Zij doen ook een kredietcheck.

  Aflossen
  Er moet meteen afgelost worden als er facturen zijn betaald van de lening. De looptijd is afhankelijk van de leninghoogte 10 of 15 jaar (onder de € 12.500,- 10 jaar, daarboven 15 jaar).

 • Wat moet ik doen?

  U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Sint Anthonis. Tel: 0485 388888
  Of stuur een email aan leningen@sintanthonis.nl 

  De lening vraagt u aan door het aanvraagformulier in te vullen

 • Aanvullende informatie

 • Formulieren

  Aanvraagformulier (PDF) 

  Het formulier aub invullen, uitprinten en ondertekenen, daarna sturen naar:
  Gemeente Sint Anthonis
  Postbus 40
  5845 ZG Sint Anthonis

  Of ingescand naar leningen@sintanthonis.nl