Starterslening koopwoning

Home > Inwoners > Starterslening koopwoning

Starterslening koopwoning

 • Wat is het?

  De starterslening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een eigen huis willen kopen, maar net niet genoeg geld kunnen lenen bij een hypotheekverstrekker. Het bedrag dat maximaal bij de gemeente geleend kan worden, bedraagt €45.000 en is afhankelijk van de prijs van het huis.

  Het idee van de startlening is dat de jonge woningkopers op dit moment misschien nog niet genoeg verdienen, maar dat dat over een paar jaar wel zo zal zijn. De lening hoef je daarom in de eerste drie jaar niet af te lossen. Ook hoeft er de eerste drie jaar geen rente over te worden betaald. Bovendien is de lening fiscaal aftrekbaar en wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar je studieschuld.

 • Hoe werkt het?

  De regeling is bedoeld voor in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde meerderjarige personen` die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn. De aanvrager moet de woning zelf gaan bewonen. ln het geval er sprake is van twee aanvragers geldt deze eis voor beide aanvragers.

  Locatie woning

  In gemeente Sint Anthonis.

  Koopprijs

  De koopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan de actuele norm van Nationale Hypotheek Garantie. Die is voor 2019 vastgesteld op € 290.000 zonder energiebesparende maatregelen. Met energiebesparende maatregelen ligt de NHG norm op € 307.400,-. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

  Lening

  De hoogte van de lening is maximaal:

  • 20% van de totale koopsom met een maximum van € 45.000.
  • Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

  Termijnen

  Zie verordening Artikel 6.

  U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.
  Is de aanvraag niet compleet, dan stellen wij de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen 4 weken te completeren.
  Binnen 8 weken na ontvangst wel compleet, dan neemt het college een beslissing en krijgt u daarvan bericht.

  Rente

  De actuele rente voor de starterslening kan gecheckt worden bij de SVn.
  De rente zal net iets hoger zijn dan de rente bij de bank. De reden daarvan is dat we willen dat als er eenmaal ruimte is voor aflossing, dat men dan eerst de lening bij ons aflost.

  Uitvoering en kredietcheck

  Er wordt vanuit de gemeente een toekenningsbrief afgegeven. Met deze toekenningsbrief kan de aanvrager naar de SVn voor kredietbeoordeling en definitieve toekenning. De uitvoering wordt door gedaan door SVn. Zij doen ook een kredietcheck.

  Aflossen

  De eerste 3 jaar hoeft iemand niet af te lossen. Mocht iemand daarna nog steeds niet in staat zijn om af te lossen, dan kan om een hertoetsing worden gevraagd. Naar aanleiding van deze hertoetsing kan een voorstel worden gedaan voor volledige/gedeeltelijke of uitstel van aflossing. Vervolgens wordt opnieuw gekeken of iemand kan aflossen.

 • Wat moet ik doen?

 • Aanvullende informatie