Inzage persoonsgegevens

Home > Inwoners > Inzage persoonsgegevens

Inzage persoonsgegevens

 • Wat is het?

  Basisregistratie Personen (BRP), aanvraag inzagerecht:
  Iedereen heeft recht op toezending van en inzage in zijn persoonsgegevens zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (BRP).

 • Hoe werkt het?

  Inzage gegevens BRP aanvragen.
  Persoonlijk aan de balie of telefonisch via 0485-388888).

 • Kosten?

  Het recht op inzage is kosteloos. Als u echter de gegevens op papier wil meenemen, wordt de persoonslijst geprint op beveiligd papier en worden in overeenstemming met het legesbesluit leges in rekening gebracht.

 • Aanvullende informatie

  Voorwaarden

  • Het recht op inzage, zoals hier bedoeld, is uitsluitend voor de geregistreerde zelf, tenzij het de ouder, voogd of verzorger van een minderjarige jonger dan 16 jaar of de curator van een onder curatele gestelde betreft.
  • U heeft het recht op inzage, maar niet meer dan gemiddeld en noodzakelijk. De gemeente bepaalt wat gemiddeld en noodzakelijk is. Dit is bedoeld om misbruik te voorkomen.