Asbest-/slooplening

Home > Inwoners > Asbest-/slooplening

Asbest-/slooplening

 • Wat is het?

  Wanneer u asbest wil verwijderen of (bedrijfs-)gebouwen met asbest wil slopen dan kunt u een lening afsluiten om dat te bekostigen. De regeling geldt voor bedrijfsgebouwen bij (agrarische) bedrijven en bijgebouwen bij burgerwoningen in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis.

 • Hoe werkt het?

  Voor wie?
  Eigenaar van de eigen woning die asbest wil verwijderen/gebouwen wil slopen. Dit is van toepassing op alle bedrijfsgebouwen bij (agrarische) bedrijven en bijgebouwen bij burgerwoningen in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis.

  Locatie woning
  In het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis.

  Lening
  Er kan een hypothecaire of verzilverlening worden afgesloten van minimaal € 2.500,- en maximaal:

  • € 55.000,-
  • De lening wordt verstrekt als bouwkrediet (dus uitbetaling op basis van facturen).
  • Een verzilverlening is een woning voor oudere mensen met overwaarde in de woning die geen reguliere hypotheek of consumptief krediet kunnen krijgen vanwege de leeftijd van de aanvrager.

  Asbest-/sloopmaatregelen (artikel 6)
  Tot de asbest-/sloopmaatregelen worden gerekend:

  1. het treffen van maatregelen tot verwijdering van alle bedrijfsgebouwen bij (agrarische) bedrijven en bijgebouwen bij burgerwoningen die in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis liggen.
  2. de verwijdering van funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, evenals alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, schoorstenen, rookgasafvoeren, en ventilatiekanalen, de technische installaties (met daarbij behorende leidingen voor gas, water en elektriciteitsvoorziening) en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;
  3. het verwijderen van asbest en/of loden leidingen;

  Termijnen
  Zie verordening Artikel 8.

  • Binnen 4 weken ontvangstbevestiging.
  • Als niet compleet, stellen wij aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen 4 weken te completeren.
  • Binnen 8 weken na ontvangst dan wel compleet worden daarvan neemt het college een beslissing en deelt die mede.

  Rente
  Voor een hypothecaire lening is dit rentepercentage 2,3%. Bij een hypothecaire lening moet bij de notaris € 850,- eenmalig aan SVn worden betaald. De kosten hiervoor mogen meegenomen worden in de lening.

  Uitvoering en kredietcheck
  Er wordt vanuit de gemeente een toekenningsbrief afgegeven. Met deze toekenningsbrief kan de aanvrager naar de SVn voor kredietbeoordeling en definitieve toekenning. De uitvoering wordt door gedaan door SVn. Zij doen ook een kredietcheck.

  Aflossen
  Er moet meteen afgelost worden als er facturen zijn betaald van de lening. De looptijd is afhankelijk van de leninghoogte 10 of 15 jaar (onder de € 12.500,- 10 jaar, daarboven 15 jaar).

 • Wat moet ik doen?

  U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Sint Anthonis. Tel: 0485 388888
  Of stuur een email aan leningen@sintanthonis.nl 

  De lening vraagt u aan door het aanvraagformulier in te vullen

 • Aanvullende informatie

 • Formulieren

  Aanvraagformulier (PDF) 

  Het formulier aub invullen, uitprinten en ondertekenen, daarna sturen naar:
  Gemeente Sint Anthonis
  Postbus 40
  5845 ZG Sint Anthonis

  Of ingescand naar leningen@sintanthonis.nl