Wethouder Bollen schaakt op meerdere borden in ambitieus Centrumplan voor dorp Sint Anthonis; “we zijn van start!”

Home > Inwoners > Nieuws > Wethouder Bollen schaakt op meerdere borden in ambitieus Centrumplan voor dorp Sint Anthonis; “we zijn van start!”

Wethouder Bollen schaakt op meerdere borden in ambitieus Centrumplan voor dorp Sint Anthonis; “we zijn van start!”

RSS

Woningbouw, horeca, De Brink, uitbreiding Supermarkt, mkb, appartementen, nog meer woningen, alles grijpt in elkaar!

Besloten raadsvergadering

In een besloten raadsvergadering op donderdag 4 maart jl. nam een dolenthousiaste wethouder de raad mee in de plannen voor de kern van Sint Anthonis. Een makeover in het kwadraat waarbij alles met elkaar samenhangt, en elkaar daardoor in positieve zin gaat versterken.
Wethouder Bollen: “Ik wilde hier zo graag eerder mee naar buiten komen, maar dat was onmogelijk. Om het plan te laten slagen waren we afhankelijk van meerdere onderhandelingen die elkaar in het resultaat beïnvloeden. Dat betekende dat we wel al geconfronteerd werden met het geruchtencircuit in het dorp, maar dat we daar, tot afgelopen donderdag niet op in konden gaan.”

Inwoners meenemen

De basis voor dit centrumplan is al in 2011 gelegd, zeker het gedeelte rondom Oelbroeck. Toen lukte het nog niet. Maar bij het aantreden van de huidige coalitie in 2018, werd al gauw duidelijk dat het er in deze periode toch écht van moest komen. Het huidige college kiest daarbij ook nog eens voor een volledige en integrale aanpak. Aangepast aan de huidige tijd en ontwikkelingen in het dorp natuurlijk. Aangezien allerlei functies, locaties en gebouwen onderling samenhangen moest het één groot, goed doordacht plan worden dat ook in één keer gepresenteerd kon worden. En dat is gelukt!  
Nu de raad is geïnformeerd kunnen ook inwoners meer informatie verwachten over de wijze waarop het centrum van Sint Anthonis naar een hoger plan getild gaat worden. De plannen zijn natuurlijk nog niet tot in detail uitgewerkt of “in beton” gegoten. Wel kon in de besloten raadsbijeenkomst al een maquette getoond worden waarin de gewenste situatie in beeld werd gebracht.

Jan Linders

Het is een plan geworden dat getuigt van creativiteit, ambitie en visie. Ten eerste gaat de supermarkt Jan Linders verhuizen. Daarmee start het ‘dominospel’ dat door het centrum van Sint Anthonis valt. Op locatie van de huidige ingang van de Remmensberg en omgeving komt de nieuwe, dubbel zo grote, Supermarkt inclusief parkeerplaatsen. Garage/Tankstation van de Weem is aangekocht en zal plaatsmaken voor woningbouw. Op het open terrein naast Oelbroeck  zal een zeer gevarieerde woonwijk worden gerealiseerd.

Meer reuring

Vooral woningen komen erbij, maar de drijfveer is een aantrekkelijk dorp met dito centrum. Juist daar is veel aandacht voor. Op de mooiste Brink van Brabant komt, centraal gelegen ten opzichte van de drie (!) terrassen, een kiosk die tussen de kerk en de horeca een prominente positie zal innemen. Dit, al eerder gestarte, initiatief van inwoners die meer reuring op De Sinttunnisse Brink wensten, komt in deze plannen tot volle glorie.  En zelfs voor een lastige locatie als het, straks leegstaande gemeentehuis, zijn er ideeën die weleens heel positief kunnen gaan uitpakken. “Dit doen we uiteraard samen met inwoners en niet alleen met omwonenden. Het centrum is namelijk van ons allemaal!” aldus de wethouder.