Waterschap en gemeente bestrijden droogte

Home > Inwoners > Nieuws > Waterschap en gemeente bestrijden droogte

Waterschap en gemeente bestrijden droogte

RSS

[Sint Anthonis 31-7-2019] Waterpeil en zuurstofgehalte op plaatsen te laag

OPLOO – Hoewel de hittegolf van vorige week ons weer heeft verlaten, worden de gevolgen van de droogte op veel plekken steeds duidelijker zichtbaar. De grondwaterstand is fors gedaald en veel watergangen zijn droog komen te staan. Bij de watermolen in Oploo, waar onder meer veel vissen leven, was het nog mogelijk om de waterstand en het zuurstofgehalte terug op peil te brengen. Van dinsdag tot woensdagochtend waren het Waterschap en de gemeente Sint Anthonis ter plaatse om de droogte te bestrijden.

Zowel het waterpeil als het zuurstofgehalte zijn van groot belang voor de vissen en het andere leven in (en rond) het water. Het waterschap en de gemeente Sint Anthonis werkten samen om dit te herstellen: ruim 335 kuub water was noodzakelijk om het waterpeil te herstellen. Het Waterschap verzorgde de beluchting. Door middel van een pomp werd de benodigde zuurstof toegevoegd aan het water.

De kans op extreem weer neemt al jaren toe, met hittegolven, droogte maar ook zware buien als gevolg. De hitte en droogte leidt bij diverse mensen tot gezondheidsklachten en vormt daarnaast een bedreiging voor de natuur. Het is daarom belangrijk dat regenwater een weg vindt naar de bodem. De gemeente zet de komende jaren daarom in op het samen aan de slag gaan met inwoners en bedrijven.

Ondanks alle maatregelen in de openbare ruimte is de hulp van alle inwoners in Nederland nodig. In de gemeente Sint Anthonis geldt dat het grootste deel van de oppervlakte in bezit is van particulieren. ‘Door vergroening van eigen tuin kan het regenwater weer goed in de bodem zakken, waardoor de temperatuur wordt getemperd, riolen minder belast worden en fijnstof wordt afgevangen. De gemeente Sint Anthonis is aangesloten bij de landelijke campagne van Stichting Steenbreek om maatregelen die iedereen in eigen tuin kan treffen te delen. Eenvoudige aanpassingen zoals minder verstening en meer vergroening kunnen al een grote bijdrage leveren om het water in de bodem op peil te houden.