Voortgang raads- en commissievergaderingen

Home > Inwoners > Nieuws > Voortgang raads- en commissievergaderingen

Voortgang raads- en commissievergaderingen

RSS

Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus gelden er beperkingen in het organiseren van raads- en commissievergaderingen.

Tot 1 juni geldt dat het organiseren van fysieke raadsvergaderingen en bijeenkomsten weliswaar mogelijk is maar daarbij grote terughoudendheid moet worden betracht. 

De raadsvergadering van 16 april en commissievergadering van 2 april (zijn) komen te vervallen, de eerstvolgende reguliere vergadering staat gepland op 4 juni a.s.

  • De onderwerpen voor de raadsvergadering van 16 april a.s. worden doorgepland naar de raadsvergadering van 4 juni. Van de te behandelen raadsvoorstellen en raadsstukken kunt u kennis nemen via iBabs/Overzichten/Vergaderstukken (nog niet geagendeerd)
  • De commissiebehandeling wordt vervangen door een schriftelijke vragenronde, met inspraakmogelijkheid voor het publiek per e-mail of schriftelijk.
  • Mogelijk wordt er tussen 16 april en 4 juni een extra (digitale) raadsvergadering georganiseerd, met een schriftelijke vragenronde vooraf.

Dit alles met voorbehoud van gewijzigde omstandigheden en inzichten (RIVM-maatregelen).