Voorkom woninginbraken! Blijf alert en meld verdachte situaties!

Home > Inwoners > Nieuws > Voorkom woninginbraken! Blijf alert en meld verdachte situaties!

Voorkom woninginbraken! Blijf alert en meld verdachte situaties!

RSS

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In de donkere maanden – oktober tot en met maart – zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan in de zomer. Samen met politie en andere partijen – zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid – vragen de gemeenten in het gebied Maas & Leigraaf juist in deze periode extra aandacht voor het risico op woninginbraken. De actie past in de landelijke campagne ‘het Donkere Dagen Offensief’ en moet ervoor zorgen dat burgers zich bewuster worden van wat zij zélf kunnen doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen. Daarnaast vragen politie en gemeenten inwoners sneller melding te maken van verdachte situaties.

WhatsApp Buurtpreventie

In een groot deel van het gebied Maas & Leijgraaf is het aantal woninginbraken de afgelopen jaren toegenomen; zeker in de herfst- en winterperiode. Politie en gemeenten in het gebied Maas & Leigraaf werken samen om woninginbraken te voorkomen. Zo zal de politie op momenten extra aanwezig zijn in wijken of focusgebieden waar het aantal woninginbraken hoger is dan gemiddeld. Om woninginbraken en andere overlast tegen te gaan, starten ook steeds meer buurten met WhatsApp Buurtpreventie. Meer informatie is te vinden op www.wabp.nl.

Camera in Beeld

Op de digitale kaart ‘Camera in Beeld’ kan de politie zien waar camera’s hangen. Dit zijn bekendgemaakte publieke camera’s, camera’s van particulieren en bedrijven en camera’s van het openbaar vervoer. Het kan voorkomen dat camera’s waarmee ondernemers of burgers hun panden of goederen bewaken, een deel van de openbare weg ‘in beeld hebben’. Dit is soms niet te voorkomen en de wet staat dit dan ook toe. De politie kan tijdens een onderzoek via de digitale kaart van Camera in Beeld beelden bekijken en in één oogopslag zien welke camera’s zicht hebben op de openbare weg en dus mogelijk iets hebben geregistreerd van een verdachte situatie. Camera in Beeld draagt op deze manier echt iets bij aan de opsporing. Hoe meer burgers en ondernemers hun camera’s aanmelden via www.politie.nl/themas/camera-in-beeld, hoe effectiever de opsporingsdiensten er gebruik van kunnen maken.

Hang- en sluitwerk

Gemeente Sint Anthonis informeert haar inwoners regelmatig via de wekelijkse gemeenterubrieken in de Maas Driehoek en via sociale media over preventieve maatregelen die zij kunnen nemen om woninginbraken tegen te gaan. Vragen als "Hoe maak ik mijn woning minder interessant voor inbrekers?", "Wat is het nut en de noodzaak van goed hang- en sluitwerk en het goed afsluiten van de woning?" en "Hoe werkt een WhatsApp Buurtpreventie-groep?" zijn daarbij leidend.
Vooral in oudere woningen is goedgekeurd hang- en sluitwerk van belang; hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Er is inbrekers tenslotte alles aan gelegen om zich zo snel mogelijk toegang tot een woning te verschaffen en daarna weer zo snel mogelijk uit beeld te zijn. Gecertificeerd hang- en sluitwerk bemoeilijkt dit. De kans is groot dat een inbreker een woning met deugdelijk en gecertificeerd hang- en sluitwerk overslaat.

U meld nooit te snel!

Voor effectief politiewerk is het ook van belang dat burgers opvallende, verdachte situaties snel en bij de juiste instantie melden. In de praktijk blijkt dat burgers vaak pas een melding doen wanneer zij er zeker van zijn dat er ook een strafbaar feit is of wordt gepleegd. Vaak is een eerdere melding voor de politie van groot belang en vergroot deze juist de pakkans. Voor instanties is het bij een melding van belang dat inwoners de juiste informatie doorgeeft. Denk hierbij aan een kenteken, het type en de kleur van het voertuig, een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de persoon, de locatie en het tijdstip, het aantal personen en andere bijzonderheden.

De periode oktober tot en met maart vraagt om extra alertheid van politie, gemeenten en burgers. Alleen samen kunnen we het aantal woninginbraken laten verminderen. Help de politie en uzelf en doe direct melding als u getuige bent van een verdachte situatie ziet. Want een veilige woonomgeving is van ons allemaal!

Meer tips om woninginbraken te voorkomen vindt u op www.politiekeurmerk.nl/preventietips