Voorbereidingen voor aanleg wadi

Home > Inwoners > Nieuws > Voorbereidingen voor aanleg wadi

Voorbereidingen voor aanleg wadi

RSS

Om overtollige neerslag tijdens zware regenbuien goed op te kunnen vangen legt Brabant Water in de Breestraat in Sint Anthonis een Water Afvoer Drainage Infiltratie ofwel wadi aan. Om de aanleg mogelijk de maken wordt in de week van 15 tot en met 20 juni de parkeerplaats tussen autobedrijf Van de Weem en pizzeria-grillroom Dinaro opgebroken.

Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening om hemelwater tijdelijk op te vangen. Het water valt, infiltreert in de bodem en komt uiteindelijk gezuiverd in het grondwater terecht. Hierdoor wordt het rioolstelsel minder belast en het grondwater aangevuld.
De wadi wordt gekoppeld aan het nieuwe regenwaterriool dat in het kader van de reconstructie van de Breestraat-Dr. Verbeecklaan na de bouwvak wordt aangelegd tussen de afslag Hoefstraat en afslag Henri Dunantstraat. Dankzij dit riool – dat parallel aan het bestaande vuilwaterriool komt te liggen - wordt het regenwater beter afgevoerd en wordt voorkomen dat het vuilwaterriool wordt overbelast.
In samenspraak met Brabant Water zal Infrascoop, de aannemer die de reconstructie van de N602 uitvoert, in de week van 15 tot en met 20 juni de klinkerbestrating op de parkeerplaats verwijderen en afvoeren. Aanwonenden en ondernemers in de directe omgeving zijn via een schrijven door de aannemer op de hoogte gesteld. Alternatieve parkeergelegenheid is beschikbaar aan De Merret (achterzijde gemeentehuis-supermarkt Jan Linders).