Vier nertsenhouderijen in Landhorst worden geruimd

Home > Inwoners > Nieuws > Vier nertsenhouderijen in Landhorst worden geruimd

Vier nertsenhouderijen in Landhorst worden geruimd

RSS

Vandaag (9-6) is bekend geworden dat op een vierde nertsenhouderij in Landhorst nertsen met Covid-19 zijn besmet.
Zie ook kamerbrief en Q&A's onder aan deze pagina

Vier bedrijven te Landhorst
Burgemeester Fränzel heeft de afgelopen anderhalve week vrijwel dagelijks contact gehad met het ministerie van LNV. Hij heeft de besluitvorming met betrekking tot de besmette nertsenhouderijen te Landhorst  op de voet gevolgd en waar nodig zelf maatregelen genomen.
Ondertussen is op een viertal nertsenhouderijen te Landhorst coronabesmetting bij nertsen geconstateerd.

Ruimen van dieren
De bedrijven zullen naar verwachting deze week geruimd worden. Daarna worden de stallen ontsmet. Dode dieren worden afgevoerd naar het destructiebedrijf te Son. Voor de nertsenhouderijen, waar nog geen besmettingen zijn aangetroffen geldt, dat deze blijvend gemonitord worden middels de zogenaamde “early warning systematiek”.

Geen gevaar volksgezondheid
Burgemeester Fränzel sluit zich aan bij de informatie vanuit het ministerie van LNV en VWS dat er op dit moment geen gevaar is voor de volksgezondheid. Wanneer men niet op een nertsenbedrijf komt is er geen besmettingsgevaar.

  • Er geldt op dit moment een bezoekersverbod voor alle nertsenhouderijen
  • Nertsenhouders zijn gebonden aan een streng hygiëneprotocol
  • Nertsenhouders zelf houden hun huisdieren op eigen erf
  • Zo nodig worden preventief wegen afgezet, wanneer protesten verwacht worden
  • Ga niet naar de nertsenhouderijen toe om te kijken wat er gebeurt

Ondersteuning ondernemers
De situatie is uitermate triest voor de nertsenfokkers die het betreft. Burgemeester Fränzel heeft in de raadsvergadering van 4 juni gemeld dat hij contact heeft met de ondernemers waar besmettingen zijn geconstateerd. Hij heeft ondersteuning toegezegd om deze crisissituatie zo goed mogelijk te boven te komen. 

Meer informatie
De zogenaamde Q&A’s (hieronder) zijn door de Rijksoverheid aangeleverde documenten met vrijwel alle mogelijke vragen voorzien van een antwoord. U mag ook altijd de gemeente bellen met uw vraag via het algemene nummer (0485) 38 88 88.