Vernieuwingen speeltoestellen

Home > Inwoners > Nieuws > Vernieuwingen speeltoestellen

Vernieuwingen speeltoestellen

RSS

In juni 2019 is het Speelruimteplan door de gemeenteraad vastgesteld. Een onderdeel daarvan is het vervangen van verouderde en versleten speelvoorzieningen. Het totaal aantal voorzieningen blijft gelijk. De eerste grote slag wordt nu gemaakt en is met de dorpsraden afgestemd. Graag informeren wij u over de planning van de werkzaamheden, die tot eind januari uitgevoerd worden.

Het is mogelijk dat werkzaamheden door bijvoorbeeld weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. De buitendienst zal eerst de versleten en oude toestellen verwijderen, waarna een firma aan de slag gaat met de ondergronden van zand en daarna het plaatsen van nieuwe toestellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van eind november 2020 tot en met januari 2021.Zie hieronder voor de planning. Wij rekenen ook op u om deze werkzaamheden zo ongestoord en veilig mogelijk te laten verlopen, zodat iedereen daarna kan genieten van speelvoorzieningen die weer helemaal voldoen aan de wensen van deze tijd.

Benieuwd naar wat dit betekent voor de speeltuin in uw straat? Kijk op de plannen hieronder.