Vaarwel gemeente Sint Anthonis!

Home > Inwoners > Nieuws > Vaarwel gemeente Sint Anthonis!

Vaarwel gemeente Sint Anthonis!

RSS

Op 1 januari 2022 is de gemeente Land van Cuijk een feit. Op 16 december staat er een afscheid gepland voor onze gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie. In de periode daarvoor wil burgemeester Fränzel ook inwoners, verenigingen of dorpen de kans geven om op eigen initiatief iets te organiseren als afscheid van onze gemeente die sinds 1 januari 1994 bestaat.

Het gaat om kleinschalige initiatieven vanuit het eigen dorp, de eigen vereniging of school. Daarbij is het thema natuurlijk ‘27 jaar gemeente Sint Anthonis’. Er is een bescheiden budget ter ondersteuning van deze initiatieven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen gaan we in eerste instantie uit van een bijdrage in de kosten tot een maximum van 500 euro per initiatief. Heeft u een voorstel? Stem het af met kabinetchef Anton Schueler antonschueler@sintanthonis.nl

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten, moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

1) óf er is een zichtbare relatie met de herindeling
2) óf er is een zichtbare relatie met 27 jaar gemeente Sint Anthonis
3) én het initiatief is toegankelijk voor publiek
4) én het moet uiterlijk 16 december 2021 (laatste raadsvergadering) zijn uitgevoerd
5) én er is een logische relatie tussen de initiatiefnemer en het initiatief.

Indien een initiatiefnemer een voorstel heeft dat niet helemaal voldoet, maar waar wel een groot draagvlak voor is omdat het door tenminste 3 of meer verenigingen ondersteunt wordt, wordt op basis van het specifieke voorstel een afweging gemaakt.