Uitvoering project “Klim en Klauterboom”

Home > Inwoners > Nieuws > Uitvoering project “Klim en Klauterboom”

Uitvoering project “Klim en Klauterboom”

RSS

Op 19 december was het dan zover: het winnende project van de politieke jongerendag 2019 "De Klim- en Klauterboom" is geopend!

Wethouder Bellemakers verrichtte de officiële opening in het bijzijn van directeur Jaap Folkersma, leerkracht Joep Gillissen, de leerlingen van het winnende project en andere belangstellenden.

Op donderdag 13 Juni waren de havo 4-leerlingen van Metameer Stevensbeek in het kader van de politieke jongerendag in het gemeentehuis te Sint Anthonis. Zij waren hier om meer te leren over het politieke systeem van deze gemeente. De leerlingen waren opgedeeld in zes fracties en één persgroep. De fracties bedachten ieder een idee rondom het thema Bodyhealth. De gemeente stelt jaarlijks €1200 beschikbaar voor het winnende idee.

Wat de leerlingen heel bijzonder vonden van dit project was dat je tijdens de dag in gesprek ging met ambtenaren. Leerlingen konden hun verhaal doen en wensen kenbaar maken bij de ambtenaren. In die overleggen is echt iets in gang gezet en tot uitvoering gebracht.

‘s Avonds in de raadvergadering hebben de leerlingen gestemd en heeft het idee met de meeste stemmen gewonnen. De politieke jongerendag is een initiatief van de gemeente, Metameer en Sociom. De Klim- en Klauterboom is het winnende project.