Uitbreiding hoogspanningsstation

Home > Inwoners > Nieuws > Uitbreiding hoogspanningsstation

Uitbreiding hoogspanningsstation

RSS

In opdracht van TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland), gaat aannemer SPIE het hoogspanningsstation uitbreiden (aan de Zandkant in Boxmeer, tussen de A73 en Sint Anthonis). Dit is nodig om aan de leveringszekerheid en vraag aan energie te blijven voldoen in de provincie Brabant. 

Werkzaamheden en planning 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het neerzetten van een nieuw gebouw, naast het bestaande station, voor de verdeling van elektriciteit en alle leidingen die daar bij horen. 21 september wordt er gestart met het uitvoeren van grondwerkzaamheden, het aanbrengen van nieuwe fundaties, het plaatsen van stalen ondersteuningen en het aansluiten van alle componenten. Deze werkzaamheden duren ongeveer 12 maanden en zijn rond half september 2021 afgerond. 

Bouwverkeer 

Alle materialen die nodig zijn voor de werkzaamheden worden over de weg aangeleverd. Dit gebeurt met grote vrachtwagens en werkbusjes. De wegen waarover het bouwverkeer rijdt in de omgeving van het hoogspanningsstation, worden ook gebruikt voor automobilisten, fietsers en landbouwvoertuigen. De route die het bouwverkeer gaat volgen naar en van het station, is op kaartje weergegeven. Het bouwverkeer volgt de route in één richting vanaf de A73 via de Sint Anthonisweg, de Broekstraat, de Waterleidingstraat, de Zandkant, de Dokter Verbeecklaan, de N272 terug naar de A73. Op de kruisingen aan de transportroute worden er borden geplaatst met informatie over de werkzaamheden. Er wordt aangegeven in welke periode weggebruikers rekening moeten houden met extra vrachtverkeer op de route. Daarnaast worden de wegen gecontroleerd op mogelijke schade en ontstane kuilen en deze worden zo snel mogelijk hersteld. 

Tijdstip werkzaamheden 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de normale dagdiensten van 07.00 uur tot 17.00 uur.