Toezicht op naleving coronamaatregelen verscherpt

Home > Inwoners > Nieuws > Toezicht op naleving coronamaatregelen verscherpt

Toezicht op naleving coronamaatregelen verscherpt

RSS

In deze coronatijd is iedereen extra alert op het naleven van de hygiëne-maatregelen en doen we ons best om voldoende afstand te houden. Voor ons gedrag in de openbare ruimte en ons gedrag in huiselijke kring zijn maatregelen voorgeschreven waar we ons aan moeten houden. Dit is lastig en vervelend voor iedereen. Gelukkig zijn de meeste mensen zich zeer bewust van de risico’s die we lopen op het gebied van de volksgezondheid als we de maatregelen niet naleven. In vergelijking met grote steden ondervinden we in onze gemeente relatief weinig overlast maar we blijven daar wel doorlopend toezicht op houden.

Landelijk is ook afgestemd dat de tijd van meerdere malen waarschuwen voorbij is, dus boetes worden sneller uitgeschreven.

Melding doen

Indien u aanleiding ziet om een bepaalde locatie extra onder onze aandacht te brengen, kunt u dit anoniem melden. We nemen die locatie dan mee in onze algemene toezichtrondes. Een melding doet u door invullen van dit formulier 

Alleen samen krijgen we corona onder controle.