Subsidie afkoppelen regenwater

Home > Inwoners > Nieuws > Subsidie afkoppelen regenwater

Subsidie afkoppelen regenwater

RSS

Als inwoner of bedrijf in de gemeente Sint Anthonis kunt u subsidie ontvangen wanneer u uw woning afkoppelt, om zo een steentje bij te dragen aan een klimaat bestendige inrichting van de bebouwde omgeving van de dorpskernen. Hiervoor kunt u een eenmalige subsidie ontvangen van € 6,- per m2 verhard oppervlak.

Lees verder op: www.sintanthonis.nl/afkoppelen