Steunfonds corona 2020: vóór dinsdag 27 april 2021 aanvraag indienen!

Home > Inwoners > Nieuws > Steunfonds corona 2020: vóór dinsdag 27 april 2021 aanvraag indienen!

Steunfonds corona 2020: vóór dinsdag 27 april 2021 aanvraag indienen!

RSS

Op maandag 1 maart is het Steunfonds corona 2020 opengesteld.

Het steunfonds is bedoeld om verenigingen en stichtingen (zonder winstoogmerk) te helpen, die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen dreigen te raken.

Diverse verenigingen en stichtingen uit de gemeente hebben inmiddels een verzoek om  tegemoetkoming uit het steunfonds ingediend. Uw aanvraag voor de in kalenderjaar 2020 geleden “coronaschade” dient uiterlijk maandag 26 april te zijn ingediend.

Wij verwijzen u hiervoor naar het eerdere nieuwsbericht.