Start laatste fase N602

Home > Inwoners > Nieuws > Start laatste fase N602

Start laatste fase N602

RSS

Op 16 maart maakt aannemer Infrascoop een begin met de derde en laatste fase van de reconstructie van de N602 in Sint Anthonis; het circa 1 km lange traject vanaf de komgrens met Ledeacker tot de turborotonde. Tijdens de werkzaamheden, die tot de bouwvak duren, is de doorgaande weg afgesloten en worden in het centrum van Sint Anthonis omleidingen ingesteld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten op 16 maart bij de turborotonde. Gedurende de werkzaamheden wordt telkens een deel van het traject afgesloten. Het meest ingrijpend is de aanpassing van het wegvak tussen de komgrens Ledeacker en de Henri Dunantstraat. Niet alleen wordt de kruising van de N602 (Breestraat) met de Hoefstraat-Ledeackersestraat volledig gereconstrueerd, ook wordt hier een hemelwaterriool aangelegd en een opvangput voor dit water gebouwd.

Omleidingen

Omleidingen zijn tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. In de eerste helft van maart zullen zowel bij de turborotonde als op andere noodzakelijke locaties borden worden geplaatst, die aangeven dat de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt net als in de voorgaande fasen omgeleid via de Middenpeelweg. In overleg met de hulpdiensten (politie en brandweer) worden korte omleidingen ingesteld zodat aanwonenden bij hun huis kunnen komen. Ook de winkels in het centrum van Sint Anthonis blijven zo bereikbaar, evenals MFC Oelbroeck. Met de hulpdiensten is gekeken naar veilige fietsroutes voor leerlingen van de brede school en middelbare school.

Voortgang

De reconstructie van de N602 is ver over de helft. Medio juli 2019, bij aanvang van de bouwvak, werden de werkzaamheden aan de N602 bij Ledeacker afgerond. Eerder was dat al het geval in Wanroij en op de wegvakken Wanroij-komgrens Mill en Wanroij-Ledeacker. In beide kerkdorpen liggen een nieuwe rijbaan, fiets- en voetpaden. Ook is een nieuw hemelwaterriool aangelegd, zijn de dorpspleinen volledig heringericht, veilige oversteekplaatsen gemaakt, is er nieuwe straatverlichting geplaatst en nieuw groen geplant.

Afronding

In overleg met alle betrokken partijen – onder wie de werkgroep N602 van Sint Anthonis - besloot de gemeente Sint Anthonis medio 2019 om de werkzaamheden aan de N602 niet na de bouwvak maar in het voorjaar van 2020 te hervatten. Het besluit hing samen met noodzakelijke aanpassingen van het projectplan en de ongunstige omstandigheden tijdens het winterseizoen. Met de herstart medio maart is ook een wens van inwoners en winkeliers gehonoreerd.