Spelen en ontmoeten bij de Groene Poort Landhorst

Home > Inwoners > Nieuws > Spelen en ontmoeten bij de Groene Poort Landhorst

Spelen en ontmoeten bij de Groene Poort Landhorst

RSS

Medio juni is gestart met de aanleg van de Groene Poort in Landhorst, deze wordt op 19 september officieel geopend. De Groene Poort is een speel -en ontmoetingspunt voor jong en oud. Daarnaast dient ze als toegang tot de Staatsbossen voor recreanten. In de ontwikkeling van dit plan werkt de gemeente samen met Staatsbosbeheer en de Vereniging Peelbelang. 

Samenwerking

De Groene Poort is een concreet project uit het nieuwe speelruimteplan van gemeente Sint Anthonis en is in nauwe samenwerking met de Vereniging Peelbelang Landhorst (werkgroep Vrienden van de Groene Poort) bedacht. Staatsbosbeheer en de buiendienst van de gemeente hebben de locatie samen gerealiseerd. De Vrienden van de Groene Poort zijn zeer enthousiast betrokken en gaan als vrijwilligers veel betekenen in het onderhoud van deze mooie plek.

Opvang regenwater

De Groene Poort maakt onderdeel uit van het grotere project ‘Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst”.  Dit is een project uit het groenstructuurplan dat in 2014 is gestart en doorloopt tot minstens 2022. Basis van dit plan is het straat voor straat anders inrichten van de omgeving. Het doel is vervolgens het infiltreren van hemelwater om pieken in droogte en in natte perioden op te vangen. De Groene Poort dient dus ook om regenwater op te vangen en vast te houden. Ook aan de ecologische waarde is gedacht door het plaatsen van planten die tegen zon en droogte kunnen. Kortom, een multifunctionele plek met een bijzonder karakter en het resultaat van een fantastische samenwerking.