Sociaal dorpsteam Sint Anthonis is laagdrempelig

Home > Inwoners > Nieuws > Sociaal dorpsteam Sint Anthonis is laagdrempelig

Sociaal dorpsteam Sint Anthonis is laagdrempelig

RSS

Eerste aanspreekpunt voor ondersteuning, welzijn en zorg in de gemeente

Dichtbij de inwoners
In het dorpsteam werken diverse partners nauw samen op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. Het dorpsteam werkt in het dorp, dichtbij de inwoners. Men kent de omgeving en gaat met u in gesprek over uw ondersteuningsvraag. Daardoor ontstaat er een beter beeld over ieders mogelijkheden, over de omgeving en de voorzieningen die er zijn. Op deze manier worden zorg en welzijn met elkaar verbonden.

Sociaal dorpsteam 
In het sociaal dorpsteam werken verschillende dienstverleners samen (zoals de wijkverpleegkundige, cliëntondersteuning, maatschappelijk werk, Wmo-consulent, jongerenwerk en de WWZ-coördinator). Deze combinatie maakt het mogelijk om met voldoende deskundigheid de onderlinge hulp in het dorp te bevorderen en uw ondersteunings- en zorgvragen op te pakken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van iedere inwoner en van de gemeenschap. Als er aanvullende expertise nodig is, dan wordt deze ingevlogen of gaan wij samen met u hiernaar op zoek.

Ondersteuning en zorg
U kunt met al uw vragen en problemen op het gebied van ondersteuning en zorg terecht bij het dorpsteam. Denk hierbij aan mobiliteitsproblemen, mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, bezorgdheid over buren, familie of bekenden, ondersteunende begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen, etc.. Maar ook voor bijvoorbeeld ondersteuning bij (het opzetten van) vrijwilligersinitiatieven kunt u bij het dorpsteam terecht. Ook wanneer u ideeën heeft om uw buurt te verbeteren of om uw talent in te zetten voor de gemeenschap hoort het dorpsteam graag van u.
Wanneer u vragen heeft op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning dan zorgen wij dat deze terechtkomen bij het basisteam Jeugd en Gezin. Daarnaast is ook het vertrouwde Wmo-loket in het gemeentehuis gewoon voor u beschikbaar.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen voor het dorpsteam? U kunt hen bereiken op werkdagen via 0485 – 700 521 of mail naar dorpsteam@sintanthonis.nl

  • Kees Hoogenboom (jongerenwerk/opbouwwerk),
  • Caroline Hoogeveen (coördinator wonen-welzijn-zorg),
  • Priska Hoek (cliëntondersteuning),
  • Veronie van der Cruijsen (sociaal wijkverpleegkundige),
  • Fien van Grinsven (maatschappelijk werk)