Sloopwerkzaamheden Breestraat 5 Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Sloopwerkzaamheden Breestraat 5 Sint Anthonis

Sloopwerkzaamheden Breestraat 5 Sint Anthonis

RSS

Donderdag 8 juli worden door de nutsbedrijven de aanwezige voorzieningen (meters, etc) verwijderd uit de voormalige garage Van de Weem Breestraat 5 SA. Op dezelfde dag begint D&I grond- en sloopwerken BV de binnenkant van het pand te strippen. Hierna volgt de bovenbouw van het pand tot aan de fundering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tot 7 augustus.

Er zal zo min mogelijk overlast zijn in de Breestraat omdat het pand op het perceel zelf goed bereikbaar is om te slopen. Vervolgens zal na de bouwvakantie, rond 28 augustus (afhankelijk van het milieuonderzoek), de aanwezige tanks in de grond verwijderd gaan worden alsmede de fundering van het pand. Ook in deze situatie wordt er rekening gehouden met een veilige verkeerssituatie.

De sloop vindt plaats in het kader van het centrumplan Deelplan 7: Locatie Van de Weem (Breestraat 5)
Meer informatie over het centrumplan