Sint Anthonis zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

Home > Inwoners > Nieuws > Sint Anthonis zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

Sint Anthonis zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

RSS

Ook de gemeente Sint Anthonis zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Kijk op www.orangetheworld.nl

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten.

Connectie met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is bewustwording onder burgers over de aard en omvang van het probleem.

Achtergrondinformatie
Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op de website: www.orangetheworld.nl/map. Ook zijn daar de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen.

In Nederland wordt de Orange the World campagne gecoordineerd UN Women Nederland, Zonta International en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao.

UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Het UN Women Nationaal Comité Nederland (UN Women NC Nederland) vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd.

Zonta International en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao zijn serviceclubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.