Sint Anthonis doet mee aan het Schone Lucht Akkoord

Home > Inwoners > Nieuws > Sint Anthonis doet mee aan het Schone Lucht Akkoord

Sint Anthonis doet mee aan het Schone Lucht Akkoord

RSS

Het Schone Lucht Akkoord heeft er sinds woensdag 8 juli dertien nieuwe ondertekenaars bij. Sint Anthonis is een van die nieuwe ondertekenaars. In het Schone Lucht Akkoord hebben het Rijk, provincies en gemeenten maatregelen en acties vastgelegd om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, met gezondheidswinst door schonere lucht voor alle Nederlanders. Met de nieuwe ondertekenaars staat de teller op 58 deelnemers.

Staatsecretaris Stientje van Velthoven verwelkomt de nieuwe toetreders van harte: “Ik ben blij dat zoveel gemeenten en een provincie getekend hebben en hiermee het signaal afgeven gericht te gaan weken aan schonere lucht in Nederland. Er is zoveel gezondheidswinst te behalen.”

Thema’s

Binnen het Schone Lucht Akkoord komen verschillende thema’s aan bod. Met name binnen het thema Landbouw en het thema Wonen en houtstook ziet de gemeente Sint Anthonis mogelijkheden voor reducering van uitstoot. De gemeente hecht sterk aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor haar inwoners en schone lucht maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit.  Wethouder Huub Bellemakers, verantwoordelijk voor milieuzaken, zegt hierover: “ Dit was een deel van een motie die door onze raad op 5 maart is aangenomen. We hebben de oproep van die motie als college heel serieus genomen. Dit heeft er toe geleid dat we op korte termijn al konden aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Ik ben daar heel blij mee, we zetten weer een stap om de kwaliteit van de leefomgeving voor onze inwoners te verbeteren.” 

Ondersteuning

Gemeentes die het Schone Lucht Akkoord ondertekenen kunnen rekenen op ondersteuning bij het opstellen van uitvoeringsplannen en agenda’s, bij het monitoren van de maatregelen en worden betrokken bij uitwisseling van kennis en best practices en innovatieve pilots. Kennisinstellingen zoals het RIVM en TNO zijn betrokken en ook is budget aanwezig om specifieke maatregelen en/of acties te kunnen uitvoeren en/of ontwikkelen.

Meer weten over het Schone Lucht Akkoord

Informatie over het Schone Lucht Akkoord is te vinden op de website www.schoneluchtakkoord.nl.