Samen sterk voor de jeugd

Home > Inwoners > Nieuws > Samen sterk voor de jeugd

Samen sterk voor de jeugd

RSS

Door de coronamaatregelen zijn er weinig activiteiten voor jongeren mogelijk. De gemeenten in het Land van Cuijk maken het mogelijk dat er in deze tijd extra aandacht aan deze groep besteed wordt. Mede vanuit het actieprogramma 'Jeugd aan zet' organiseert Welzijnsorganisatie Sociom allerlei (online) activiteiten voor de jeugd.

Dankzij de bijdrage van de Rijksoverheid is het ook voor andere organisaties en verenigingen mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen voor het organiseren van activiteiten met en voor jongeren. Sociom voert, op verzoek van de gemeenten in het Land van Cuijk, deze regeling uit.

Wil jouw organisatie ook activiteiten opzetten voor de jeugd in de buurt, dan kunnen de jongerenwerkers van Sociom je daarbij ondersteunen. Wil je iets leuks organiseren voor de jeugd en heb je daarbij financiële middelen nodig, dien dan een aanvraag in. Beschrijf daarbij de activiteit, wanneer deze is, wie de doelgroep is en voeg een begroting toe en mail dit naar info@sociom.nl.

Het actieprogramma loopt door tot de zomervakantie òf totdat het budget op is.

Naast financiële en/of praktische ondersteuning kunnen verenigingen en organisaties ook materialen lenen bij Sociom voor het organiseren van een online evenement. Te denken valt aan een webcam, ringlamp, microfoons, etc. Je kunt daarover contact opnemen met jongerenwerker Timothy van Oss via timothyvanoss@sociom.nl of 06-82347834.