Rectificatie in bijlage "Aanvulling structuurvisie buitengebied"

Home > Inwoners > Nieuws > Rectificatie in bijlage "Aanvulling structuurvisie buitengebied"

Rectificatie in bijlage "Aanvulling structuurvisie buitengebied"

RSS
poppetje met uitroepteken

Op 14 september is de concept “Aanvulling op de Structuurvisie Buitengebied” gepubliceerd. Er is abusievelijk een verkeerde ondergrond in een bijlage verwerkt. Het betreft het kaartje met daarop aangegeven de 250-meter zone rond de kernen. Op deze kaart is de verkeerde begrenzing van de deelgebieden gebruikt. Het kaartje zal door een nieuw exemplaar (zie PDF hieronder) worden vervangen. De begrenzing van de deelgebieden uit de Structuurvisie is derhalve géén onderwerp van besluitvorming en wordt NIET gewijzigd.