Publicatie jaarstukken omgevingsrecht

Home > Inwoners > Nieuws > Publicatie jaarstukken omgevingsrecht

Publicatie jaarstukken omgevingsrecht

RSS

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2019 het jaarverslag Vergunningverlening omgevingsrecht 2018 en het Uitvoeringsprogramma vergunningen omgevingsrecht 2019 vastgesteld.
In het jaarverslag is opgenomen hoe wij in 2018 uitvoering hebben gegeven aan de taken op het gebied van vergunningverlening.
Het Uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop het college de doelen met speerpunten uit het Beleidsplan vergunningen Sint Anthonis uitwerkt in concrete acties die in 2019 worden uitgevoerd.