Procedure verkoop De Vlieger Landhorst en De Korenaer Stevensbeek

Home > Inwoners > Nieuws > Procedure verkoop De Vlieger Landhorst en De Korenaer Stevensbeek

Procedure verkoop De Vlieger Landhorst en De Korenaer Stevensbeek

RSS

De gemeente Sint Anthonis verkoopt, via openbare inschrijving, twee schoolgebouwen centraal gelegen in twee karakteristieke dorpen. De inschrijvingstermijn hiervoor verliep op 30 april 2021. De gemeente heeft in totaal 30 inschrijvingen, met plannen die betrekking hebben op de verkoop en transformatie van de schoolgebouwen in Landhorst (12 inschrijvingen) en Stevensbeek (18 inschrijvingen), ontvangen.

Vervolg

De plannen worden afzonderlijk beoordeeld door de bewoners van de dorpen (dit loopt via de dorpsraden van Landhorst en Stevensbeek) en de gemeente. Hierna wordt de beoordeling van de plannen samengevoegd voor een eindoordeel. Dit eindoordeel wordt in juni voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college zal pas dan een besluit nemen over de verkoop cq transformatie van de schoolgebouwen.