Persbericht toegankelijkheidsfonds

Home > Inwoners > Nieuws > Persbericht toegankelijkheidsfonds

Persbericht toegankelijkheidsfonds

RSS

De gemeente vindt het verbeteren van de sociale inclusie en de brede toegankelijkheid heel belangrijk. Daarom is de inclusieve samenleving als speerpunt opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Het college doet dit onder het motto ‘Bij ons doet iedereen mee’. Samen met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis, ervaringsdeskundige inwoners en partners heeft de gemeente de zogenaamde Lokale Inclusie Agenda opgesteld. In dit plan kijken we terug naar de verbeteringen die er al bereikt zijn. Hierin staan ook de afspraken hoe belangrijke verbeteringen nog worden opgepakt.

Op 14 september 2021 heeft het college van B&W de Lokale Inclusie Agenda gemeente Sint Anthonis 2019-2021 vastgesteld. Een van de actiepunten is het instellen van een tijdelijk Toegankelijkheidsfonds gemeente Sint Anthonis 2021. Een fonds als impuls voor ondernemers om de fysieke toegankelijkheid van gebouwen met een publieke functie voor mensen met een beperking te vergroten. 

Als ondernemer kunt u voor eenvoudige investeringen een eenmalig subsidie aanvragen met het aanvraagformulier tot uiterlijk 15 december 2021.
De subsidievoorwaarden leest u in de beleidsregel Toegankelijkheidsfonds gemeente Sint Anthonis 2021.