Persbericht MinDef Luchthaven de Peel

Home > Inwoners > Nieuws > Persbericht MinDef Luchthaven de Peel

Persbericht MinDef Luchthaven de Peel

RSS

Onderweg naar luchthavenbesluit voor heropening vliegbasis De Peel

Defensie bereidt een luchthavenbesluit over vliegbasis De Peel voor. We willen deze vliegbasis namelijk over een aantal jaar weer kunnen gebruiken voor F-35 jachtvliegtuigen en helikopters. Hieronder leest u waarom dit zo belangrijk is en waar we zijn in het proces. We hebben de stappen voor u op een rijtje gezet en op een tijdlijn in een infographic weergegeven. (onder aan deze pagina kunt u de PDF downloaden) 

Hergebruik vliegbasis De Peel geeft geluidruimte aan jachtvliegtuigen

In de afgelopen 16 jaar zijn veel vliegbases gesloten. Hierdoor is er steeds minder militair luchthaventerrein beschikbaar en hebben we te weinig geluidruimte voor jachtvliegtuigen. Hoewel De Peel niet meer actief is als vliegbasis, is er wel nog steeds geluidruimte gereserveerd. Geluidruimte die we goed kunnen gebruiken voor oefening en training.

Training met jachtvliegtuigen is nodig om aan onze taak te voldoen

Deze oefening en training is onmisbaar voor Defensie. Hiermee bereiden we ons voor op situaties die de veiligheid en vrijheid van Nederland bedreigen. Zo kunnen we voldoen aan onze taak en verantwoordelijkheid: de belangen van Nederland en de Nederlandse bevolking beschermen. Dit kunnen we alleen als we veel en dagelijks trainen. De juiste voorbereiding helpt ons om dreigingen het hoofd te bieden. Dat maakt De Peel dus zo belangrijk als vliegbasis.

Voor heropening is een luchtvaartbesluit nodig

De Luchtvaartwet geeft aan dat voor heropening van De Peel een luchthavenbesluit nodig is. In 2019 is daarom het proces gestart om tot dit luchthavenbesluit te komen. Dit doet Defensie in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het besluit stelt kaders en richtlijnen aan vliegen vanaf de vliegbasis. Het waarborgt daarmee de belangen van gezondheid, duurzaamheid en milieu. Denk aan de compensatie van stikstofuitstoot andere wetten en regels waaraan wij ons moeten én willen houden. Zo houden wij onszelf en de leefomgeving veilig.

Nog tien stappen te gaan voor we het besluit kunnen vaststellen

De tijdlijn laat zien dat het nog even duurt voor het besluit er ligt. Eerst doorlopen we een procedure waarbij we iedereen betrekken uit de omgeving van de vliegbasis: bestuurders, ondernemers en bewoners. Stap 7 is zo’n formeel moment. Dan ligt het Ontwerp-luchthavenbesluit samen met het MER, de rapportage die de effecten op het milieu aangeeft ter inzage. Dit is een belangrijk inspraakmoment omdat u dan de gelegenheid bent hierover een mening te geven door het indienen van een zienswijze. Overigens kunt u zien dat stap 7 en 12 met elkaar te maken hebben. Ook goed om te weten. Al deze stappen moeten zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd.

De procedure begon in de zomer van 2019. Toen was de aftrap met de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Inmiddels zijn we druk met stap 3: de publicatie van een Reactienota. De infographic laat zien welke stappen we nog moeten doorlopen.

Naar verwachting ligt er in 2024 een definitief besluit. Los van de formele inspraakmomenten, komt Defensie graag in gesprek met betrokkenen. Zodra geschikte momenten zich voordoen, zal Defensie deze aangrijpen en communiceren onder andere via de burenmailing. U kunt zich daarvoor aanmelden via: informatiedepeel@mindef.nl.

Meer informatie over luchthavenbesluiten vindt u op: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel

Tijdlijn
In onderstaande tijdlijn ziet u wat er wanneer gebeurt om te komen tot een luchthavenbesluit voor Vliegbasis De Peel. De data zijn een inschatting. Defensie informeert op tijd over de voortgang via de COVM, de website, burenmailing De Peel en in gesprekken met omgeving en betrokkenen.