Onderhoudswerkzaamheden Vlagberg te Oploo

Home > Inwoners > Nieuws > Onderhoudswerkzaamheden Vlagberg te Oploo

Onderhoudswerkzaamheden Vlagberg te Oploo

RSS

De voormalige vuilstortlocatie Vlagberg te Oploo

De schone afdeklaag over de voormalige vuilstortlocatie Vlagberg te Oploo is gaandeweg de jaren plaatselijk te dun geworden door invloeden van wind en regen. Dit effect, erosie genaamd, kan leiden tot een contactrisico van mensen en dieren met de daar gestorte afvalstoffen. Om dit contactrisico weg te nemen, en om de voedingsbodem te verbeteren waardoor natuurontwikkeling beter op gang kan komen, wordt de afdeklaag tot een voldoende niveau opgedikt met geschikte grond. Om deze ingreep mogelijk te maken moeten er diverse bomen en struiken selectief worden gekapt. Uitgangspunt hierbij is dat de dikste bomen zoveel mogelijk worden gespaard om de afdeklaag vast te houden en om leeftijdsvariatie in het bos te krijgen. Na het aanbrengen van de opdikkingslaag blijft deze korte tijd braak liggen om in te kunnen klinken. Na de inklinkingsperiode wordt de locatie selectief aangeplant met diverse gewenste soorten. De voormalige vuilstortlocatie Noordstraat te Wanroij komt daarna aan de beurt. Hiervoor geldt namelijk exact hetzelfde.

Ruimte creëren door (uit)dunning

Als bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van hun groei en gezondheid. Daarom is het noodzakelijk om tijdig ruimte te creëren door bomen weg te halen. Op deze manier kunnen de mooiste en beste bomen op een goede manier uitgroeien. Met het oog op de toekomst wordt daarom ook ruimte gemaakt rondom mooie jonge bomen in de struiklaag.

De eerste stap bestaat uit het selecteren van bomen die blijven staan en van hen die daarvoor moeten wijken. Het feitelijk vellen van bomen heet (uit)dunnen. De opbrengst van het hout dat vrijkomt, draagt bij aan het betalen van de kosten voor het gemeentelijke bos- en natuurbeheer.

De gemeente Sint Anthonis stimuleert de ontwikkeling van gevarieerd bos

De gemeente Sint Anthonis streeft naar gevarieerd bos met meer afwisseling en meer natuurwaarden. Om dit te stimuleren heeft de gemeente bosbeheerbeleid dat gericht is op het realiseren van een goede balans tussen natuur, recreatie en houtproductie. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos.

Volop kansen voor kruiden, struiken en jonge bomen

In sommige delen bos, waar veel dezelfde soorten bomen staan en vaak ook nog van dezelfde leeftijd, komen een aantal open plekken. Op deze open plekken reiken de zonnestralen tot aan de bodem en krijgen kruiden en struiken daardoor volop de kans om zich te ontwikkelen. Hierdoor ontstaan de gewenste natuurwaarden en variatie in het bos. Daarnaast hebben bomen hier de kans om zich te verjongen. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer op een natuurlijke wijze dichtgroeit.

Werken volgens de natuurrichtlijnen

Tijdens werkzaamheden werken beheerder en uitvoerder volgens de Gedragscode Bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld hoe men tijdens werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige flora en fauna, om zo de impact van de werkzaamheden tot een absoluut minimum te beperken.

Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in het bos?

Tijdens werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven bezoeken. De geselecteerde bomen worden geveld en uitge-reden met daarvoor geschikte bosbouwmachines. Deze machines rijden soms ook op de paden. Voor uw eigen vei-ligheid vragen wij u om voldoende afstand te houden. Paden kunnen daarnaast tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer vrijgegeven en, indien nodig, hersteld.