ODBN en gemeente hervatten fysieke controles

Home > Inwoners > Nieuws > ODBN en gemeente hervatten fysieke controles

ODBN en gemeente hervatten fysieke controles

RSS

De gemeente Sint Anthonis en de ODBN hebben fysieke controles weer hervat. Er werd al zoveel mogelijk gedaan om toezicht en handhaving te kunnen laten continueren. De reguliere werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving gingen door, maar dan in aangepaste vorm. Er vonden niet standaard fysieke bedrijfsbezoeken plaats. De landelijke versoepeling van de coronamaatregelen maakt dit nu weer mogelijk. Vanwege de constatering van coronabesmettingen bij nertsenbedrijven hebben wij uit voorzorg de controles op deze bedrijven in onze regio uitgesteld. 

Het hervatten van de bedrijfsbezoeken vindt plaats met oog voor de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen en voor de leefomgeving. Uiteraard volgen we hierbij nauwgezet de RIVM-richtlijnen en werken onze collega’s volgens een duidelijk protocol. Van te voren wordt bekeken in welke situaties een controle noodzakelijk en tegelijkertijd veilig uit te voeren is. Vervolgens worden bedrijven op afspraak bezocht.

De toezichthouders vervullen een wezenlijke taak. Dat blijven ze doen, met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen. Deze periode heeft ons geleerd dat wij waar mogelijk ook toezicht op afstand uit kunnen voeren. Deze werkwijze willen wij naast de fysieke bedrijfsbezoeken ook blijven voortzetten. Door bijvoorbeeld telefonische interviews, het delen van vragenlijsten, e-mail contacten met bedrijven en telefonisch overleg.

Het protocol en de bijbehorende richtlijnen die onze toezichthouders bij de fysieke controles hanteren zijn hieronder weergegeven in het Factsheet 'Toezicht in tijden van corona'.