Nieuwe subsidiemogelijkheid voor AED eigenaars in de gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwe subsidiemogelijkheid voor AED eigenaars in de gemeente Sint Anthonis

Nieuwe subsidiemogelijkheid voor AED eigenaars in de gemeente Sint Anthonis

RSS

We zijn verheugd mee te kunnen delen dat de subsidiemogelijkheid voor AED eigenaars binnen de gemeente Sint Anthonis rond is.
De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.
Het doel hiervan is om het openbaar AED netwerk binnen onze gemeente zoveel mogelijk in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. 
Daarvoor hebben we in overleg met de gemeente een subsidieplan opgesteld.

AED eigenaars kunnen vanaf 1 maart 2021 via https://www.sintanthonishartveilig.nl/subsidieaanvraag/ subsidie aanvragen voor de aanschaf van een AED, AED buitenkast of een AED accu, als tegemoetkoming in de kosten. 
Het betreft hierbij alleen de 24/7 toegankelijke AED’s, die aangemeld zijn bij het oproepsysteem HartslagNu. 
De meldkamer van de ambulancedienst gebruikt de informatie in HartslagNu om mensen op te roepen om de dichtstbijzijnde AED op te halen, als er sprake is van een reanimatie.
Middels reanimatie en het gebruik van een AED kunnen mensenlevens gered worden.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een AED en/of buitenkast en/of accu die na 1 januari 2020 is aangeschaft. 
Aanvragen betreffende 2020 kunnen ingediend worden tot 1 juli a.s.

Verdere informatie, de voorwaarden en de aanvraagformulieren kunt u vinden op onze website www.sintanthonishartveilig.nl
Verder verzorgen wij ook reanimatie/AED en herhalingslessen, tegen kostprijs, voor inwoners uit de gemeente Sint Anthonis.
Wij zijn trots dat we op deze wijze een steentje bij kunnen dragen aan de hartveiligheid van onze gemeente.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via info@sintanthonishartveilig.nl
 
Stichting Sint Anthonis Hartveilig