Nieuwe omleidingsroute aan westkant van Wanroij

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwe omleidingsroute aan westkant van Wanroij

Nieuwe omleidingsroute aan westkant van Wanroij

RSS

Nadat de projectorganisatie Reconstructie N602 eerder al heeft besloten om bij Wanroij twee omleidingen in te stellen voor lokaal verkeer, heeft deze omwille van de veiligheid vorige week een korte omleiding door het centrumgebied vervangen door een nieuwe omleiding ten westen van het dorp. Aanleiding voor dit besluit is het sluipverkeer als gevolg van de afsluiting van de provinciale weg Gennep-Uden ter hoogte van Sint Hubert.

Sluipverkeer

Hoewel de provincie Noord-Brabant op de hoogte was van de werkzaamheden aan de N602 in Wanroij, is er begin september toch een begin gemaakt met de aanpassing van de N264 in Sint Hubert, de drukke verbinding tussen de A73 en A50.
Omdat de weg bij Sint Hubert tot eind 2021 is afgesloten, heeft de provincie een omleiding ingesteld via de N272, tussen Boxmeer en Elsendorp. Desondanks volgen automobilisten hun navigatiesysteem en dan belanden ze in Wanroij, waar wordt gewerkt aan de N602. Niet alleen is hierdoor de verkeersdruk enorm toegenomen, ook veroorzaken vrachtwagens die deze ‘sluiproute’ nemen veel overlast en opstoppingen. De gemeente ontvangt veel meldingen van burgers, met name over vrachtwagens die op de weg keren. Daarom heeft de projectorganisatie besloten om maatregelen te nemen.

Nieuwe omleidingsroute

De bestaande omleidingsroute voor verkeer vanuit de richting Ledeacker blijft intact; deze loopt vanaf de Molenstraat (N602) via Oosteinde, Broekkant en Verlorenhoek naar de Millseweg (N602).
De korte omleidingsroute door het woongebied ten oosten van het centrum komt te vervallen en wordt vervangen door een ruime omleiding ten westen van Wanroij.
Verkeer vanuit de richting van Mill kan via de Millseweg (N602), Noordstraat, Boompjesweg en De Quayweg terug naar de Sint Anthonisweg (N602). Dit is route 8, waarbij geldt dat vanaf de afslag Noordstraat een vrachtwagenverbod geldt voor Wanroij. Op verkeersborden die ter hoogte van de rotonde bij Erica in Mill staan, staat duidelijk dat vrachtwagens route 8 moeten volgen rijden. Omdat BOA’s (gemeenteambtenaren) geen bevoegdheid hebben om op te treden tegen vrachtwagens die in overtreding zijn, heeft de gemeente Sint Anthonis de politie gevraagd handhavend op te treden. De gemeente vraagt burgers die een overtreding vaststellen, dit rechtstreeks de melden bij de politie. Ga voor meer informatie naar www.sintanthonis.nl/n602