N602: Fietsroute voor schoolgaande jeugd (16-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws > N602: Fietsroute voor schoolgaande jeugd (16-03-2020)

N602: Fietsroute voor schoolgaande jeugd (16-03-2020)

RSS

Maandag 16 maart begint de aannemer aan de reconstructie van de Dr. Verbeecklaan in Sint Anthonis. Gedurende de werkzaamheden kunnen fietsers, zij het met enige beperking, het werkvak steeds passeren. Dit is in het bijzonder van belang voor scholieren van Metameer en het Elzendaalcollege.

Terwijl de aannemer bezig is met het opbreken van het asfalt in de rijbaan, kunnen fietsers aan de oostelijke zijde van de Dr. Verbeecklaan (zijde Boxmeer) via een dubbelzijdig fietspad en de fietstunnel onder de rotonde richting Stevensbeek en Boxmeer. Ook de door scholieren veel gebruikte afkorting Jutta van Nassaulaan naar Oude Breestraat is open tijdens de werkzaamheden aan de Dr. Verbeecklaan.

Goed uitkijken
De projectorganisatie vraagt fietsers wel goed uit te kijken bij het kruisen van het werkvak, bij de entree van de fietstunnel. Hetzelfde geld voor de inrit van het busstation bij de rotonde. Hier worden namelijk voortdurend werkzaamheden verricht door de aannemer.