Mogelijk schade door boorwerkzaamheden Enexis

Home > Inwoners > Nieuws > Mogelijk schade door boorwerkzaamheden Enexis

Mogelijk schade door boorwerkzaamheden Enexis

RSS

Enexis is bezig met het verzwaren van het kabelnetwerk om ten behoeve van het zonnepark in Westerbeek.  Nieuwe kabels worden aangebracht m.b.v. open ontgraving, persingen en gestuurde boringen. Door het proces van het gestuurd boren, lijken schades op te treden aan m.n. de wegen en aan één woning. Vorige week woensdag 31 maart heeft Enexis haar (twee)boorwerkzaamheden tijdelijk stopgezet om te onderzoeken hoe de schades zijn ontstaan en hoe de werkmethode aangepast kan (en moet) worden om de kans op schade te verkleinen.

De twee boringen die vorige week woensdag 31 maart zijn gestaakt zijn donderdag 1 april weer opgestart. De kans op het ontstaan van eventuele schade door de boringen niet te voltooien was volgens Enexis groter dan door beide boringen af te maken. Hierbij was haast geboden omdat de kans op schade per uur toenam zolang de boring in onvoltooide staat bleef liggen.

Over hoe verder wordt gegaan met het traject zijn Enexis en gemeente met elkaar in gesprek. Uitgangspunt hierbij is dat geen schade veroorzaakt mag worden.

Voor deze werkzaamheden is Enixis opdrachtgever en daarmee de verantwoordelijke partij. Mocht u vragen of klachten hebben over de werkzaamheden, dan kunt u daarvoor rechtstreeks contact opnemen met Enexis middels het nummer 088-85 77 000.