Meld overlast door wildcrossen

Home > Inwoners > Nieuws > Meld overlast door wildcrossen

Meld overlast door wildcrossen

RSS

De afgelopen periode ontvangen we als gemeente regelmatig meldingen over overlast van wildcrossen. Wildcrossen is ongewenst doordat dit schade veroorzaakt aan planten en dieren in ons buitengebied. Verder kunnen er ook gevaarlijke situaties ontstaan wanneer motoren passeren langs mens en dier. 

Onder andere de terreinbeheerder Staatsbosbeheer ziet gezamenlijk of afzonderlijk met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van Samen Sterk in Brabant (www.ssibbrabant.nl) toe op deze illegale activiteit. Dit gebeurt in de vorm van georganiseerde actiedagen en tijdens het reguliere toezicht binnen en buiten kantoortijd. 

Op 4 december jl. zijn tijdens het reguliere toezicht in de Staatsbossen 2 wildcrossers bekeurd. Verder is die middag in een bosgebied aan de Lamperen in Wanroij een wildcrosser gewaarschuwd. Over deze locatie zijn de afgelopen periode ook regelmatig meldingen gedaan over wildcrossen.

Ook de komende periode wordt op diverse locaties in onze gemeente toezicht gehouden en waar nodig opgetreden tegen wildcrossen. Wilt u melding doen van wildcrossen dan kunt u dit doen bij SSIB (24/7) via 0900 - 996 54 32 of bij onze gemeente via verbeterdebuurt.nl.