Meer huurwoningen die aansluiten bij de vraag van inwoners

Home > Inwoners > Nieuws > Meer huurwoningen die aansluiten bij de vraag van inwoners

Meer huurwoningen die aansluiten bij de vraag van inwoners

RSS

Net als in voorgaande jaren werden ook dit jaar prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporatie Mooiland opgesteld. Vorige week tekenden wethouder Bollen en directeur wonen Elly Pansier (foto) het document waarin de inspanningen voor 2020 zijn vastgelegd. Het gaat om afspraken op het gebied van samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van woningen maar bijvoorbeeld ook om  leefbaarheid en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Huurdersbelangenvereniging
Normaal gesproken tekent een huurdersbelangenvereniging ook. Deze ontbreekt echter in de gemeente Sint Anthonis. Een gemiste kans vindt Wouter Bollen. “Ik zou heel graag zo’n belangenvereniging in het leven roepen. Daar moet echter draagvlak onder de huurders voor zijn. Het zou mooi zijn wanneer huurders het initiatief nemen om zich te verenigen. Daarmee de kans te pakken om mee te denken over en invloed te hebben op bestaande en toekomstige huurwoningen. Mooiland en gemeente willen heel graag dat er in 2020 een huurdersbelangenvereniging wordt opgericht en ik doe hierbij een oproep aan huurders in onze gemeente om zich daarvoor aan te melden.”

Nieuwbouw komende jaren
In de prestatieafspraken voor 2020 staat dat Mooiland dat jaar 10 sociale huurwoningen bouwt op het plan Op de Beek te Sint Anthonis. In de jaren daarna realiseert Mooiland nog 10 tot 30 woningen in Sint Anthonis, Wanroij en mogelijk Oploo. Het zullen vooral gelijkvloerse woningen zijn (nultredenwoningen).

Betaalbaarheid
Wat de huurprijzen betreft zorgt Mooiland er voor dat minimaal 80% van het aanbod beschikbaar is voor mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Mooiland heeft daarvoor haar huren in 2018 verlaagd.

Duurzaamheid
Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. We werken aan de totstandkoming van een meerjarig Duurzaamheidsakkoord, een Warmtevisie en het 4-jarig programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Mooiland wordt daar op verschillende manieren bij betrokken en verduurzaamt haar woningen naar gemiddeld label A in 2030.

Sociaal
Mooiland werkt aan vitale wijken en buurten en voert daarom ook leefbaarheidsactiviteiten uit. Zo biedt Mooiland het ‘Oppluspakket’ aan waarmee een woning aangepast kan worden door bijvoorbeeld een verhoogd toilet, het verwijderen van drempels en/of het aanbrengen van handgrepen. Op die manier kan iemand langer thuis blijven wonen.