Méér dan 100 inwoners maken plannen voor hun eigen dorp

Home > Inwoners > Nieuws > Méér dan 100 inwoners maken plannen voor hun eigen dorp

Méér dan 100 inwoners maken plannen voor hun eigen dorp

RSS

Zestien dorpsontwikkelingsplannen in de gemeente Sint Anthonis

Het uitbreiden van de sportmogelijkheden op het sportpark in Stevensbeek. Het opzetten van een fonds voor méér activiteiten op de Brink in Sint Anthonis. Het omheinen en verlichten van een evenemententerrein in Westerbeek zodat daar véél meer activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het aanpassen van ’t Wapen van Wanroij zodat er straks méér activiteiten kunnen worden georganiseerd voor jongeren en ouderen. Zomaar een greep uit de zestien dorpsontwikkelingsplannen die op donderdag 17 september door de gemeenteraad van Sint Anthonis worden behandeld.

In het afgelopen jaar hebben meer dan 100 inwoners van de zeven kernen van Sint Anthonis zich - onder begeleiding van de gemeente - actief ingezet voor het maken van hun eigen Dorpsontwikkelingsplannen. Wethouder Rob Poel spreekt over een zeer vergaande vorm van ‘burgerparticipatie’ en ‘inspraak’. Met de plannen is een totaalbedrag van ca. 2.4 mln euro gemoeid.

De dorpen zelf zijn aan zet

Met vertegenwoordigingen uit de dorpen zijn intensieve trajecten gevoerd. Eerst met groepen van 20 personen, toen er een globaal plan lag met groepen van 3 personen per plan. Het is een intensief traject geweest, waarbij de gemeente sterk heeft gestuurd op de randvoorwaarden waaraan de projectplannen moesten voldoen. Voor alle plannen die zijn ingediend geldt dat ze na de eenmalige investering door de gemeente, volledig door de gemeenschap zélf worden uitgevoerd én geëxploiteerd.

De plannen worden door de gemeenschap zélf uitgevoerd én geëxploiteerd

De plannen zijn bedoeld om de ‘zelfredzaamheid’ van de kernen te vergroten, de sociale en informele structuren te versterken en de dynamiek in de dorpen een ‘boost’ te geven. Bijzonder is dat de inwoners hun plannen ook echt helemaal zélf hebben gemaakt; inclusief uitgewerkte begrotingen, exploitaties en behoefteanalyses.

Meer informatie

Laat je inspireren door de aanpak en de uitkomsten van de dorpsontwikkelingsplannen. Bekijk de complete video op https://youtu.be/jPwU79ZhDE4 en de korte versie op https://youtu.be/sZHxArB8HK0

Voor meer informatie neem je contact op met

Tiny Strik; (0485) 20 81 99 of tinystrik@sintanthonis.nl