Jaarverslag VTH omgevingsrecht 2018

Home > Inwoners > Nieuws > Jaarverslag VTH omgevingsrecht 2018

Jaarverslag VTH omgevingsrecht 2018

RSS

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 april 2018 het jaarverslag vastgesteld voor de onderdelen Toezicht en Handhaving.

Uit het jaarverslag blijkt dat in 2018 wederom een aanzienlijke bijdrage is geleverd aan de verwezenlijking van de doelen uit het ‘Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016 - 2019. Geconcludeerd kan worden dat de in 2018 uitgevoerde toezicht- en handhavingsacties hebben bijgedragen aan een veilige en gezonde leefomgeving.