Jaarrekening 2019 sluitend en met een mooi resultaat

Home > Inwoners > Nieuws > Jaarrekening 2019 sluitend en met een mooi resultaat

Jaarrekening 2019 sluitend en met een mooi resultaat

RSS

SINT ANTHONIS – Donderdag 2 juli heeft de gemeenteraad de jaarrekening van de gemeente Sint Anthonis vastgesteld. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van het gevoerde beleid in 2019.

De jaarrekening van 2019 is onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. In de periode december 2019 - april 2020, waarin de jaarrekening wordt opgesteld, kregen we te maken met de coronacrisis. Naast veel menselijk leed heeft de de coronacrisis ook een grote impact op de werkprocessen gehad. Desondanks is het de organisatie gelukt om de jaarrekening op tijd voor te leggen aan de raad. In hoeverre deze crisis invloed heeft op onze financiële situatie is op dit moment nog niet duidelijk.

Bijzonder jaar
Het jaar 2019 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor de gemeente Sint Anthonis. Zo zijn we op bestuurlijk vlak geconfronteerd met wijzigingen in de samenstelling van het college. Inmiddels zijn waarnemend burgemeester Marcel Fränzel en wethouder Rob Poel toegetreden tot het college. Ook de verdere uitrol van de herindeling kreeg een vervolg in 2019. Samen met Boxmeer, Cuijk en Mill en Sint Hubert zijn we onderweg naar onze  gemeente Land van Cuijk.

Gemeentebrede projecten
Enkele grote gemeentebrede projecten, zoals de reconstructie van de N602 en het leefbaarheidsprogramma Vitale Kernen zijn afgelopen jaar verder uitgevoerd. De aanleg van het glasvezelnetwerk in onze gemeente is voltooid. Ook zijn we met de verdere digitalisering van onze diensten aan de slag gegaan. Daarnaast is in 2019 veel energie gestoken in het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma: naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied.

Financieel resultaat
De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van €36.000. Dit resultaat is mede ontstaan doordat er meerdere grote posten uit de begroting door verschillende oorzaken niet zijn uitgegeven én door een positief resultaat op de grondexploitatie.

In control
Het college is tevreden met de jaarstukken die ze de gemeenteraad hebben kunnen voorleggen. “Er zijn door onze organisatie ook grote stappen gezet op weg naar het in control zijn. De grondexploitatie is op orde, de samenhang tussen inhoudelijke afdelingen en financiën is sterk verbeterd en de raad wordt meer betrokken bij financiële vraagstukken. Er is én wordt hard gewerkt in Sint Anthonis, met een mooi resultaat..”aldus het college.

Wethouder Financien Rob Poel, die zijn eerste kadernota presenteert, is verheugd dat de raad bij de kadernota een sluitende meerjarenbegroting is aangeboden. Dat laat onverlet dat het motto van alertheid, regie en control blijvend gewenst is. ”Financieel zijn we een sterke gemeente en dat heeft mede een belangrijke rol gespeeld bij onder andere onderdelen van de recente regio-deal. Waar een kleine gemeente dus groot in kan zijn”, aldus wethouder Poel.