Integrale controle tegen ondermijnende criminaliteit

Home > Inwoners > Nieuws > Integrale controle tegen ondermijnende criminaliteit

Integrale controle tegen ondermijnende criminaliteit

RSS

In een week waarin speciale arrestatie-eenheden twee mannen uit de regio Uden/Veghel aanhielden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslaboratorium (in hun woningen en bedrijfspanden werden tienduizenden euro’s in contanten, meerdere grote zakken met gedroogde henneptoppen, luxe auto’s, motoren, een quad, dure horloges en een professionele hennepkwekerij aangetroffen) zijn in alle acht gemeenten die deel uitmaken van het zogeheten Basisteam Maas & Leijgraaf (Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Boxmeer en Uden) integrale controles gehouden tegen ondermijnende criminaliteit. Tijdens de controle in de gemeente Sint Anthonis is bij eén controle een illegale geitenfokkerij aangetroffen.

Ondermijnende criminaliteit

Kenmerkend voor ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen spannen 'gewone' mensen voor hun karretje om geld en macht te verwerven. Ze misbruiken sociale en maatschappelijke structuren voor hun criminele activiteiten. Hun helpers werken bewust of onbewust mee. Buren kijken weg of knijpen een oogje dicht. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat vaak dichterbij is dan je denkt. Het raakt ons allemaal.

Samen sterk tegen ondermijning

Binnen de regio van het basisteam Maas & Leijgraaf worden regelmatig controles tegen ondermijnende criminaliteit uitgevoerd. De aanpak van ondermijning is niet alleen een taak van de gemeente. De kracht van een integrale aanpak is dat partners vanuit hun eigen rol en bevoegdheid hun kennis en expertise inzetten om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. We werken daarom samen met de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Met de controles laten alle deelnemende partners zien dat zij bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit optreden als één overheid. Ook de gemeente Sint Anthonis wil dat inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren.

Doelen controle

De controle van afgelopen week was een gezamenlijke actie van gemeente Sint Anthonis en de politie. De belangrijkste doelen van de actie waren het op orde brengen van de Basisregistratie Personen (BRP), het beoordelen of de juiste vergunningen voor handen zijn en of voldaan wordt aan het geldende bestemmingplan, het controleren op vermoedens van fraude of ondermijnende criminaliteit en het versterken van de informatiepositie van de deelnemende partners.

Illegale geitenfokkerij

Tijdens de controle hebben medewerkers van gemeente en politie gezamenlijk meerdere adressen bezocht. Hoewel de eigenaren van de locaties soms wel wat verrast waren, hebben zij hun volledige medewerking verleend. Zij gaven zelfs aan de controles zeer te waarderen. Bij eén controle werd een illegale geitenfokkerij aangetroffen. Gemeente en politie hebben deze kwestie overgedragen aan de NVWA, die dit verder zal oppakken.

Uw melding helpt!

In het werkgebied Maas & Leijgraaf werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de samenwerkende overheid om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Controles kunnen daarom altijd en overal plaatsvinden, ook wanneer er geen directe signalen zijn van criminele activiteiten. Naast de rol van de overheid is ook uw rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de wijk en buurt. Met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Uw melding helpt enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving.

Heeft u vermoedens van ondermijnende criminaliteit?

Meld verdachte situaties altijd! Dit kan bijvoorbeeld bij uw wijkagent, maar ook via www.meldmisdaadanoniem.nlof telefonisch via (0800) 70 00 (Meld Misdaad Anoniem).