Informatiebrief wegwerkzaamheden Wanroij

Home > Inwoners > Nieuws > Informatiebrief wegwerkzaamheden Wanroij

Informatiebrief wegwerkzaamheden Wanroij

RSS

Beste inwoners van Wanroij,

Omdat wij vanuit uw dorp vragen en opmerkingen krijgen over verschillende aspecten van de herstelwerkzaamheden aan de doorgaande weg, willen wij ons via dit schrijven tot u richten.

Samen met u zien wij als college dat de werkzaamheden de nodige overlast veroorzaken. Niet alleen is de weg gedurende langere tijd afgesloten, ook stellen wij vast dat de verkeersdruk is toegenomen door de afsluiting van de provinciale weg N264 in Sint Hubert.

Bij dit soort werkzaamheden is overlast helaas onvermijdelijk. Desondanks proberen wij in samenspraak met de projectorganisatie steeds naar de beste oplossing te zoeken. Wij hebben twee omleidingen ingesteld, om zo te voorkomen dat doorgaand verkeer dwars door het woongebied rijdt. Voor vrachtverkeer geldt zelfs een verbod in het centrum.

Blij zijn wij dat het overgrote deel van het (vracht)verkeer op de A73 de adviesroute N272 (Boxmeer-Elsendorp) kiest. Echter, een aantal weggebruikers blijft hardnekkig via sluiproutes het centrum van Wanroij belasten. Met name kerende vrachtwagens veroorzaken gevaarlijke situaties. De sluiproutes - de Hapseweg en de Lepelstraat in het bijzonder – hebben te kampen met overlast en schade door kapotgereden wegdek en bermen. Om deze reden hebben wij met onmiddellijke ingang verkeersregelaars bij de bepalende afslagen opgesteld. Deze verwijzen de chauffeurs naar de adviesroute. We gaan dit twee weken proberen en evalueren dan of het werkt.

Wij willen dat u veilig over straat kunt. Op ons verzoek treedt de politie handhavend op, indien zich onrechtmatigheden voordoen. Echter, omdat de capaciteit van de politie helaas beperkt is, hebben wij ervoor gekozen om de politie te laten ondersteunen met boa’s, die steekproefsgewijs controles uitvoeren en handhavend kunnen optreden (bekeuren). Daarnaast roepen wij u op om gevaarlijke situaties te blijven melden bij de politie.

Onze gemeenteraad heeft uitgesproken dat de N602 in optimale staat moet worden overgedragen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dat is ook de reden dat de N602 in uw dorp opnieuw wordt aangepakt. Nu blijkt bij diepere ontgraving voor de opbouw van een nieuw funderingspakket dat een aantal putten en bijna alle huisaansluitingen van het oude riool kapot zijn. U begrijpt dat we niet om vervanging heen kunnen. Dit levert enige vertraging op in de werkzaamheden, maar zo worden lekkages en toekomstige opbrekingen wel vermeden.
Bij de vorige renovatie zijn op andere delen van het traject ook al enkele huisaansluitingen vervangen maar omdat nu vanaf een diepte van ca. 1 meter een nieuwe fundatie wordt opgebouwd, komen we deze huisaansluitingen nu tegen en de vorige keer niet (toen zijn we niet zo diep geweest).

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de herstelwerkzaamheden of de omleidingen, dan staan we daar uiteraard volledig voor open. Stuur een mail naar vragen@n602.nl.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en hopen met u op een voorspoedige afronding van de werkzaamheden in Wanroij.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Huub Bellemakers

Wethouder