Herziening komplannen

Home > Inwoners > Nieuws > Herziening komplannen

Herziening komplannen

RSS

In 2013 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen voor alle kernen van de gemeente vastgesteld. In die bestemmingsplannen werd destijds de bestaande situatie vastgelegd. Dat wil zeggen dat het gebruik zoals dat voor 2013 plaatsvond in de bestemming is vastgelegd. In de loop der jaren bleek dat niet overal de juiste bestemming was gegeven. Met andere woorden, het gebruik zoals dat voor 2013 plaatsvond is niet overal overgenomen in het bestemmingsplan.
Dit willen wij nu repareren. Wij hebben het voorontwerp ter inzage gelegd.