Hervatten buitensport in de gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Hervatten buitensport in de gemeente Sint Anthonis

Hervatten buitensport in de gemeente Sint Anthonis

RSS

Vanaf 11 mei 2020 zijn de maatregelen rondom sporten versoepeld.

De nieuwe maatregelen van het rijk

 • Georganiseerd en begeleid sporten en bewegen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar is wel toegestaan.
 1. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 2. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 3. Iedereen vanaf 19 jaar mag buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 met afstand ertussen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches is ook niet toegestaan.
 • Uiteraard moet iedereen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
 • Er wordt handhavend opgetreden als:
 1. Het op locaties te druk is.
 2. De 1,5 meternorm niet wordt nageleefd.
 • Binnen- en buitenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open, inclusief de kleedruimtes. De douches blijven gesloten. Ook hier houden mensen 1,5 meter afstand.
 • Georganiseerde binnensport is niet toegestaan.

Regels voor sporters

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts
 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie.
 • Vermijd waar mogelijk gebruik van het OV.
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie.
 • Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen.
 • Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
 • Bekijk het protocol van het NOC*NSF voor alle regels voor sporters.

Regels voor commerciële sportaanbieders/ondernemers

Fitnesscentra en sportscholen blijven vooralsnog gesloten tot 1 september a.s.

 • Sporten op een eigen privéterrein, zoals een weiland of parkeerplaats mag onder begeleiding. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor aangegeven.
 • Als u gebruik wilt maken van de faciliteiten van een buitensportvereniging maakt u zelf de afspraken met de desbetreffende vereniging.
 • Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft zelf de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van de regels.

Hervatten buitensport in de gemeente Sint Anthonis

Heeft uw vereniging plannen voor het organiseren of wilt u weer starten met buitensporten? De georganiseerde buitensportactiviteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De buitensportactiviteiten vinden plaats op een sportaccommodatie of in de openbare ruimte.
 2. Het hervatten van trainingen en (nieuwe) beweegactiviteiten vindt plaats volgens protocollen van de VSG, NOC*NSF en de sportbonden. Voor het specifiekere protocol van uw sportbond kunt u zich wenden tot uw sportbond of koepelorganisatie.
 3. Per trainer/instructeur/begeleider hanteren wij geen maximum aantal personen. Mogelijk hanteert de uw sportbond wel een maximum waar u zich aan dient te houden.
 4. Gebruik altijd het gezonde verstand voor het bepalen van het aantal aanwezige personen bij uw beweegactiviteit.
 5. Per accommodatie wordt een coördinator aangewezen die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 6. Stel corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 7. De sportaanbieder is verantwoordelijk voor de eerste lijn van handhaving van de genoemde voorwaarden.

Melden beweegactiviteiten vanaf 18 mei 2020 niet meer nodig

Vanaf 18 mei 2020 hoeft u uw beweegactiviteiten niet meer te melden. Houdt bij uw beweegactiviteiten wel rekening met de protocollen van het NOC*NSF en eventuele aanvullende protocollen van uw sportbond.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Stuur dan een e-mail naar dorinevenhuizen@sintanthonis.nl