Herstelwerkzaamheden N602

Home > Inwoners > Nieuws > Herstelwerkzaamheden N602

Herstelwerkzaamheden N602

RSS

In week 41 wordt een begin gemaakt met Fase 3, het wegvak tussen de inrit Welkoop en de afslag Beekstraat. Ondertussen werken de stratenmakers aan de verbrede voetpaden en inritten in Fase 2.

Nadat in september het funderingspakket in Fase 2 van het werk in Wanroij was opgebouwd en de opsluitbanden waren geplaatst, begonnen de stratenmakers aan de klinkerbestrating van de rijbaan en fietsstroken, een karwei dat op 8 oktober werd afgerond.

De projectorganisatie heeft de planning moeten bijstellen, omdat bij diepere ontgraving voor het nieuwe funderingspakket is gebleken dat een aantal putten en bijna alle huisaansluitingen van het oude riool kapot zijn. Daarop is besloten deze direct te vervangen. Bij de vorige renovatie zijn op andere delen van het traject ook al enkele huisaansluitingen vervangen maar omdat nu vanaf een diepte van circa 1 meter een nieuwe fundatie wordt opgebouwd, komt de aannemer de huisaansluitingen van het vuilwaterriool nu tegen en de vorige keer niet. Het extra rioolwerk levert enige vertraging op in de werkzaamheden, maar dankzij deze aanpak worden lekkages en toekomstige opbrekingen wel vermeden.

Extra aandacht

 In een brief, bezorgd op elk adres in Wanroij, gaf wethouder Huub Bellemakers afgelopen week een toelichting bij de voortgang van de herstelwerkzaamheden aan de N602 in Wanroij, omleidingen, toegenomen verkeersdrukte en overlast voor aanwonenden als gevolg hiervan. Omdat sommige weggebruikers hardnekkig via sluiproutes het centrum van Wanroij belasten, heeft de gemeente met onmiddellijke ingang bij bepalende afslagen verkeersregelaars opgesteld. Deze verwijzen de chauffeurs naar de adviesroute. Ook gaf de wethouder aan dat op verzoek van de gemeente de politie handhavend optreedt, indien zich onrechtmatigheden voordoen. Sinds afgelopen week wordt de politie daarbij ondersteund door boa’s, die steekproefsgewijs controles uitvoeren en handhavend kunnen optreden (bekeuren).

Kijk voor meer informatie en de nieuwsbrief op www.sintanthonis.nl/n602