Help de wilde bijen in Sint Anthonis weer

Home > Inwoners > Nieuws > Help de wilde bijen in Sint Anthonis weer

Help de wilde bijen in Sint Anthonis weer

RSS

Ook dit jaar kunt u de wilde bijen weer helpen. Vraag een zakje gratis meerjarig bijenmensgel bij de gemeente aan en strooi vervolgens de bloemzaadjes in deze periode van het jaar uit. Drie jaar op rij is door Universiteit Wageningen het effect gemeten van de ingrepen die gemeente Sint Anthonis doet om de begroeiing in bermen aan te laten sluiten op de behoefte van de wilde bijen andere bestuivers. En dat effect blijkt positief te zijn dus doe vooral mee.

Stuur een mailtje met uw naam en adres naar communicatie@sintanthonis.nl en u krijgt het gratis zakje bijenmengsel thuis gestuurd.