Geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

Home > Inwoners > Nieuws > Geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

Geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

RSS

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan andere instanties gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen.

Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens niet aan deze derden te verstrekken. Voorheen heette dit het 'aanvragen van geheimhouding'.  Tegenwoordig heet dit 'aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP'.

Meer informatie