Geen nieuwe verzoeken "Vitale kernen" meer mogelijk

Home > Inwoners > Nieuws > Geen nieuwe verzoeken "Vitale kernen" meer mogelijk

Geen nieuwe verzoeken "Vitale kernen" meer mogelijk

RSS

Met ingang van (30 juli 2019) wordt de toepassing van de “Beleidsregel incidentele bijdrage initiatieven voor vitale kernen in de gemeente Sint Anthonis 2018” opgeschort. Dit betekent dat er vanaf (30 juli 2019) geen nieuwe aanvragen op basis van de Beleidsregel Vitale Kernen kunnen worden ingediend of in behandeling worden genomen.

De toepassing van de regeling wordt voor onbepaalde tijd opgeschort.

Wij hebben tot opschorting besloten omdat er inmiddels zoveel aanvragen op basis van de Beleidsregel Vitale Kernen zijn ingediend, dat het vastgestelde subsidieplafond in theorie is bereikt.

Via de Beleidsregel ‘Vitale Kernen’ kunnen inwoners, verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. Zo’n initiatief wordt getoetst door een adviesraad met inwoners uit de betreffende kern. In de praktijk is deze regeling een ongekend en een doorslaand succes geworden.
Dit succes betekent echter ook dat het door de Gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond van € 1.250.000,-- thans in theorie bereikt is en overschreden dreigt te worden.

Op dit moment zijn er 92 aanvragen ingediend op grond van de genoemde beleidsregel.
De ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Tot nader orde is het niet meer mogelijk om nog nieuwe aanvragen in te dienen via de website www.vitalekernen.nl

Wij zullen via deze weg informatie verstrekken over de verdere ontwikkelingen rond de toepassing van de Beleidsregel Vitale Kernen. Wij begrijpen dat we hiermee veel nieuwe initiatieven teleur zullen stellen, maar het is helaas een onvermijdelijke beslissing.