Gebied Peelkant Oost wordt definitief nieuwe woonwijk

Home > Inwoners > Nieuws > Gebied Peelkant Oost wordt definitief nieuwe woonwijk

Gebied Peelkant Oost wordt definitief nieuwe woonwijk

RSS

De gemeente Sint Anthonis ontwikkelt samen met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk aan Peelkant te Sint Anthonis. De exploitatieovereenkomst die deze afspraken vastlegt, is inmiddels door beide partijen ondertekend.

In 2020 heeft de gemeente de karakteristieke langgevelboerderij en bijbehorende grond aan de Peelkant 21 aangekocht. De toekomst van deze beeldbepalende boerderij is hiermee gewaarborgd. Deze zorgt nu al voor een prachtige entree van het dorp. Wethouder Bollen: “De aankoop van de boerderij is de afronding van een  jarenlang beladen onderwerp. Peelkant Oost! We hebben daarmee gekozen voor de functie wonen. Ik ben er ontzettend blij mee dat ons totale plan nu op deze grond werkelijkheid kan worden.”  Het woningbouwplan betreft niet alleen de gronden rondom de boerderij aan Peelkant 21. Al sinds 2002 is de gemeente in bezit van de achterliggende landbouwgronden. Ook een aangrenzend agrarisch perceel wordt nu bij het plan betrokken. Op die manier ontstaan er niet alleen mogelijkheden voor een flink woningbouwprogramma, maar biedt het plan ook veel ruimte voor openbaar groen, waterberging en recreatie. Dat komt het woon- en leefklimaat in de kern ten goede.

Meer bouwen
Wethouder Bollen (o.a. Ruimtelijke Ordening en Wonen) is blij dat beide partijen deze ambitieuze overeenkomst hebben gesloten en spreekt van een mooie co-creatie. Wouter Bollen: “Dat we de kampeerboerderij hebben aangekocht heeft ertoe geleid dat we met elkaar een plan van formaat kunnen neerzetten. Al bij mijn aantreden heb ik benoemd hoezeer ik hecht aan het bouwen van woningen. Niet alleen in Sint Anthonis, maar in alle dorpen van onze gemeente. We willen voor verschillende doelgroepen passende woningen bouwen, waaronder met name ook voor de jongeren. Met dit plan wordt weer een flinke stap in de goede richting gezet.” De woningbouw ter plaatse is een mooie afronding van de bebouwingsmogelijkheden aan de westkant van Sint Anthonis.

Planning & inhoud
Met de ondertekening van de overeenkomst kunnen verdere stappen worden gezet voor het stedenbouwkundig ontwerp en bijbehorend bestemmingsplan. De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte voert de regie op de totstandkoming van het volledige plan. In het plangebied zullen 92 woningen worden gerealiseerd met een mooie mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen: van rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen tot vrijstaande woningen evenals 18 vrije sector bouwkavels welke zijn ontstaan vanuit zowel de provinciale en gemeentelijke Ruimte voor Ruimte regeling. De ambitie is om het bestemmingsplan nog in 2021 door de gemeenteraad te laten vaststellen, zodat in 2022 met de bouw kan worden gestart.

Fonds Ruimtelijke Kwaliteit
Met het woningbouwplan wordt een flinke bijdrage geleverd aan het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. Met dit fonds kunnen meer initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied in Sint Anthonis. Wim van de Kerkhof (directeur van Ruimte voor Ruimte): ”Dit is een mooie samenwerking die uitstekend past bij de rol van Ruimte voor Ruimte als maatschappelijk ontwikkelaar om andere actuele ruimtelijke knelpunten binnen de gemeente op te kunnen lossen”.